Kindermiddag 'Even kind zijn' op zondag 28 mei

Kindermiddag 'Even kind zijn' op zondag 28 mei

Gepubliceerd op 28 April 2023

Voor het tiende jaar op rij wordt op zondag 28 mei de kindermiddag 'Even kind zijn' gehouden in De Heeg in Maastricht.

Het kinderfeest vindt plaats in en rond buurtcentrum De Boeckel en op het Zuiderhofje, naast de Roserije. De middag begint om 12.00 uur en wordt geopend door wethouder Anita Bastiaans en kinderambassadeur Tessa Louisa. Er worden ballonfiguren gevouwen onder leiding van een ballonclown, er zijn spellen van Party & Fun en van Stichting Trajekt en Toine Crutzen geeft een demonstratie en workshop jongleren met glazen ballen.
Deelname aan de middag kost slechts € 0,75 per kind. Hopelijk tot ziens op 28 mei!

Bezwaar maken tegen de komende huurverhoging

Gepubliceerd op 20 April 2023

Ga naar www.checkhuurverhoging.nl en controleer je huurverhogingsvoorstel online.

Als hieruit blijkt dat je bezwaar kunt maken, krijg je gelijk een passende voorbeeldbrief (als Word-document) die je daarvoor kunt gebruiken. Deze online check van de Woonbond is geschikt voor sociale huurders, kamerbewoners en vrije sectorhuurders.

Noodfonds Energiekosten Maastricht

Noodfonds Energiekosten Maastricht

Gepubliceerd op 23 Maart 2023

Hulp via het Noodfonds Energiekosten van de gemeente Maastricht 

De energiekosten zijn hoog. Hierdoor lukt het niet iedereen om de energierekening te betalen. Gelukkig zijn er regelingen die kunnen helpen.  
De gemeente Maastricht heeft het Noodfonds Energiekosten opgericht. Maastrichtse huishoudens die voldoen aan de voorwaarden, kunnen 1 keer geld krijgen uit dit noodfonds. Of u in aanmerking komt voor hulp uit dit noodfonds hangt onder andere af van uw inkomen. De voorwaarden vindt u op
Hulp voor huishoudens uit Noodfonds Energiekosten | Gemeente Maastricht 

Aanvragen kan tot 1 juli 2023, via DigiD of met een papieren formulier.  
Wie hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, kan terecht in 1 van de locaties van Trajekt in De Heeg, Wittevrouwenveld, Mariaberg en Malberg 

 

Naast het noodfonds energiekosten van de gemeente Maastricht is er het Landelijk Tijdelijk Noodfonds Energie. Voor huishoudens die voldoen aan de voorwaarden kan dit landelijke noodfonds helpen bij het betalen van de energierekening. Die wordt dan tijdelijk lager. Op Landelijk tijdelijk Noodfonds Energie | Gemeente Maastricht staat meer informatie en de link naar de landelijke website. Aanvragen kan tot 1 mei 2023. 

 

 

 

.

WBlits 53

WBlits 53

Gepubliceerd op 12 Januari 2023

Rond 30 december is WBlits 53 bij de leden van Woonbelang in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2022-04. Hier kunt u WBlits 53 lezen. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.

De inhoud van WBlits 53 is erg gevarieerd.

  • Uiteraard wordt aandacht geschonken aan de verhuizing van het kantoor. 

  • Maar ook de plannen van de regering op het gebied van huren en wonen komen aan bod. 

  • In de column van John ontbreken de eindejaarwensen niet.

  • "Steffie"komt ook voorbij. 

  • En u leest over het bezoek van twee bestuursleden aan bewoners van de wijk Nazareth. 

Vakantie

Gepubliceerd op 23 December 2022

In de periode van maandag 26 december 2022 tot en met dinsdag 3 januari 2023 zijn er géén spreekuren.

We wensen iedereen fijne feestdagen en we zien jullie graag weer in 2023!

Alle informatie over huisvesting aandachtsgroepen gebundeld

Gepubliceerd op 22 December 2022

Er is een centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen gelanceerd: 'Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen'. Het platform ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van een programma waar de klinkende naam aan is ontleend.

Het nieuwe kennisplatform is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de VNG, en de koepels van woningcorporaties en provincies. In het programma Een thuis voor iedereen werken verschillende ministeries en brancheorganisaties al samen met de grotestedenverbanden G4 en G40 aan huisvesting voor kwetsbare mensen.

Lastig een woning vinden
Voor steeds meer mensen is het vinden van een passende, betaalbare woning lastig. Voor wie zich in een kwetsbare situatie bevindt is de uitdaging vaak nog groter. Denk aan dak- en thuislozen, mensen met een sociale of medische urgentie, inwoners die uitstromen uit een intramurale instelling, studenten, statushouders of arbeidsmigranten. Zij zijn op zoek naar woonruimte, en daarnaast vaak afhankelijk van extra zorg, werk en begeleiding. 

Online kennispunt
Het online kennis- en expertisecentrum biedt stappenplannen en handreikingen waar beleidsadviseurs mee aan de slag kunnen. Daarnaast bundelt het relevante informatie. Per aandachtsgroep wordt praktische- en expertinformatie gegeven, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, financiële regelingen en praktijkvoorbeelden. Ook wordt verwezen naar bijeenkomsten, webinars en netwerkmogelijkheden.

Overkoepelende plek
Ellen Koster, strategisch adviseur sociaal domein bij de VNG, licht de toegevoegde waarde toe. ‘Gemeenten staan onder enorme druk. Er zijn veel opgaven en er is soms onvoldoende capaciteit om hiermee aan de slag te gaan.’
Gemeenten hebben volgens Koster behoefte aan een plek waar alles over de huisvesting van aandachtsgroepen samenkomt. Veel informatie ligt nu nog online verspreid over verschillende plekken, aldus de adviseur.

WBlits 52

WBlits 52

Gepubliceerd op 24 Oktober 2022

Rond 1 oktober is WBlits 52 bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2022-03. Hier kunt u WBlits 52 lezen. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. Alles wat u moet weten over huren, de rechten en plichten die u heeft, vindt u helder verwoord in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

Deze WBlits is nagenoeg geheel gewijd aan de huidige energiecrisis.

Op bladzijde 6 en 7 wordt bezwaar aangetekend tegen de energiearmoede-aanpak zoals de Gemeente Maastricht die voorstaat.   


Verhuurder verplicht huurachterstanden te melden aan de gemeente

Gepubliceerd op 10 Oktober 2022

Sinds 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om betalingsachterstanden van huurders te melden aan de gemeente. 

De gemeente doet dan een vrijblijvend hulpaanbod aan de inwoner. Want het niet betalen van huur kan een signaal zijn van financiële problemen. Hoe eerder daarbij hulp wordt geboden, hoe beter. Deze werkwijze heet 'vroegsignalering van schulden' en is vastgelegd in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. De NVVK (Nederlandse Vereniging van Kredietbanken) ontwikkelde daarom het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden mede ondersteund door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Aedes. Ook de koepelorganisaties van studentenhuisvesters (Stichting Kences), Institutionele Beleggers (IVBN) en Particuliere beleggers (Vastgoed Belang) doen daaraan mee. Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten.

Verhuurders geven betalingsachterstanden door aan de gemeente waar de huurder woont. Die neemt vervolgens contact op met de betrokkene om hulp aan te bieden en als de hulp wordt geaccepteerd om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken.

Als onderdeel van het convenant is een standaard overeenkomst tussen gemeenten en verhuurders vastgesteld. Een dergelijke overeenkomst is noodzakelijk voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Alle details over het convenant vind je in de kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering.


Vraag ook energietoeslag aan!

Gepubliceerd op 22 September 2022

Helaas hebben nog veel mensen met een krappe beurs de energietoeslag van € 1.300,- niet aangevraagd bij de gemeente. Onder hen ook veel huurders. Vandaar deze extra oproep.

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag.

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heb je al een deel van het geld ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt de aanvullende 500 euro automatisch. Heb je een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.

Werk je, maar verdien je niet veel? Vraag de energietoeslag dan aan bij de gemeente waar je woont. Doe dat ook als je niet zeker weet of je er recht op hebt. Je merkt vanzelf of je de energietoeslag krijgt. Als je teveel verdient, dan wordt je aanvraag afgewezen. Je ontvangt dan geen energietoeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete en er zijn ook geen andere vervelende gevolgen.

De energietoeslag heeft geen invloed op je uitkering. Die verandert er niet door. Ook je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde. Wil je meer weten over de energietoeslag? Ga dan naar deze website van de Rijksoverheid.

Huurdersvereniging Woonbelang Maastricht en Mergelland gaat verhuizen

Huurdersvereniging Woonbelang Maastricht en Mergelland gaat verhuizen

Gepubliceerd op 12 September 2022

Tegen het eind van dit jaar wordt het winkelcentrum van Malpertuis, dat gelegen is aan de Cantecleerstraat en het Malpertuisplein, helemaal gesloopt. Vanaf 1998 heeft Woonbelang in één van de winkelruimten op de begane grond daar haar kantoor gehad.

We gaan dus binnenkort verhuizen. Ons nieuwe kantoor wordt op dit moment gerealiseerd op nog geen 100 meter afstand van de huidige plek. Ons nieuwe adres wordt Ermerikstraat 16-18. 

Volgens planning kunnen we in de week van maandag 31 oktober (week 44) verhuizen. Zowel op het Malpertuisplein 46 als op Ermerikstraat 16-18 zijn we dan tijdelijk niet te bezoeken. Wel zijn we bereikbaar via het tijdelijke telefoonnummer 06-19741449.     

Op het nieuwe adres gaan we weer zo snel als dat mogelijk is over op het vertrouwde telefoonnummer 043-354 09 19 en ons e-mailadres info@woonbelang.com.

We werken aan een soepele verhuizing en verwachten het ongemak voor huurders, leden en alle andere stakeholders tot het minimum te kunnen beperken.