12 Januari 2023

WBlits 53

Rond 30 december is WBlits 53 bij de leden van Woonbelang in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2022-04. Hier kunt u WBlits 53 lezen. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.

De inhoud van WBlits 53 is erg gevarieerd.

  • Uiteraard wordt aandacht geschonken aan de verhuizing van het kantoor. 

  • Maar ook de plannen van de regering op het gebied van huren en wonen komen aan bod. 

  • In de column van John ontbreken de eindejaarwensen niet.

  • "Steffie"komt ook voorbij. 

  • En u leest over het bezoek van twee bestuursleden aan bewoners van de wijk Nazareth. 

23 December 2022

Vakantie

In de periode van maandag 26 december 2022 tot en met dinsdag 3 januari 2023 zijn er géén spreekuren.

We wensen iedereen fijne feestdagen en we zien jullie graag weer in 2023!

22 December 2022

Alle informatie over huisvesting aandachtsgroepen gebundeld

Er is een centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen gelanceerd: 'Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen'. Het platform ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van een programma waar de klinkende naam aan is ontleend.

Het nieuwe kennisplatform is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de VNG, en de koepels van woningcorporaties en provincies. In het programma Een thuis voor iedereen werken verschillende ministeries en brancheorganisaties al samen met de grotestedenverbanden G4 en G40 aan huisvesting voor kwetsbare mensen.

Lastig een woning vinden
Voor steeds meer mensen is het vinden van een passende, betaalbare woning lastig. Voor wie zich in een kwetsbare situatie bevindt is de uitdaging vaak nog groter. Denk aan dak- en thuislozen, mensen met een sociale of medische urgentie, inwoners die uitstromen uit een intramurale instelling, studenten, statushouders of arbeidsmigranten. Zij zijn op zoek naar woonruimte, en daarnaast vaak afhankelijk van extra zorg, werk en begeleiding. 

Online kennispunt
Het online kennis- en expertisecentrum biedt stappenplannen en handreikingen waar beleidsadviseurs mee aan de slag kunnen. Daarnaast bundelt het relevante informatie. Per aandachtsgroep wordt praktische- en expertinformatie gegeven, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, financiële regelingen en praktijkvoorbeelden. Ook wordt verwezen naar bijeenkomsten, webinars en netwerkmogelijkheden.

Overkoepelende plek
Ellen Koster, strategisch adviseur sociaal domein bij de VNG, licht de toegevoegde waarde toe. ‘Gemeenten staan onder enorme druk. Er zijn veel opgaven en er is soms onvoldoende capaciteit om hiermee aan de slag te gaan.’
Gemeenten hebben volgens Koster behoefte aan een plek waar alles over de huisvesting van aandachtsgroepen samenkomt. Veel informatie ligt nu nog online verspreid over verschillende plekken, aldus de adviseur.

24 Oktober 2022

WBlits 52

Rond 1 oktober is WBlits 52 bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2022-03. Hier kunt u WBlits 52 lezen. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. Alles wat u moet weten over huren, de rechten en plichten die u heeft, vindt u helder verwoord in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

Deze WBlits is nagenoeg geheel gewijd aan de huidige energiecrisis.

Op bladzijde 6 en 7 wordt bezwaar aangetekend tegen de energiearmoede-aanpak zoals de Gemeente Maastricht die voorstaat.   


10 Oktober 2022

Verhuurder verplicht huurachterstanden te melden aan de gemeente

Sinds 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om betalingsachterstanden van huurders te melden aan de gemeente. 

De gemeente doet dan een vrijblijvend hulpaanbod aan de inwoner. Want het niet betalen van huur kan een signaal zijn van financiële problemen. Hoe eerder daarbij hulp wordt geboden, hoe beter. Deze werkwijze heet 'vroegsignalering van schulden' en is vastgelegd in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. De NVVK (Nederlandse Vereniging van Kredietbanken) ontwikkelde daarom het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden mede ondersteund door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Aedes. Ook de koepelorganisaties van studentenhuisvesters (Stichting Kences), Institutionele Beleggers (IVBN) en Particuliere beleggers (Vastgoed Belang) doen daaraan mee. Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten.

Verhuurders geven betalingsachterstanden door aan de gemeente waar de huurder woont. Die neemt vervolgens contact op met de betrokkene om hulp aan te bieden en als de hulp wordt geaccepteerd om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken.

Als onderdeel van het convenant is een standaard overeenkomst tussen gemeenten en verhuurders vastgesteld. Een dergelijke overeenkomst is noodzakelijk voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Alle details over het convenant vind je in de kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering.