Energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald

Energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald

Gepubliceerd op 26 Oktober 2023

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Dat is nu een feit en gemeenten kunnen (het restant van) de energietoeslag voor dit jaar uiteindelijk gaan uitbetalen.

Veel gemeenten willen de energietoeslag automatisch toekennen aan huishoudens die zij al kennen of die vorig jaar de toeslag kregen. De meeste inwoners die er recht op hebben hoeven daardoor niks te doen om de toeslag te krijgen. Degenen die het niet automatisch ontvangen kunnen een aanvraag indienen. De gemeente Rotterdam heeft al bekendgemaakt half oktober te gaan uitbetalen.

Dankbaar
"Met de energietoeslag hebben we mensen vorig jaar gericht kunnen helpen om het hoofd boven water te houden", aldus demissionair armoedeminister Schouten. "Gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit mogelijk te maken en ik ben zeer dankbaar dat zij bereid zijn om dit deze winter nogmaals te doen."
Het ziet ernaar uit dat de energietoeslag in 2024 niet terugkomt. Het kabinet treft koopkrachtmaatregelen onder meer om te bevorderen en te voorkomen dat de armoede oploopt.

Studenten
Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400,- via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

oplevering complex Ermerikstraat GEEN VRIJ INLOOPSPREEKUUR BIJ WOONBELANG

oplevering complex Ermerikstraat GEEN VRIJ INLOOPSPREEKUUR BIJ WOONBELANG

Gepubliceerd op 25 Oktober 2023

Woensdag 15 november levert Bouwcombinatie Goessens het in opdracht van Woonpunt gerenoveerd complex van 14 woningen en 1 kantoor aan de Ermerikstraat te Malpertuis op. 

Woonbelang is huurder van het kantoor in het complex en stelt op verzoek van Woonpunt haar ruimten beschikbaar voor deze besloten activiteit. 

Op woensdagen houdt Woonbelang altijd haar vrij inloopspreekuur van 14:00u. tot 16:00u. Huurders bij Woonpunt in Maastricht en het Mergelland kunnen dan zonder afspraak binnenlopen.

GEEN VRIJ INLOOP SPREEKUUR BIJ WOONBELANG OP 15 november 2023 !

Vanwege de oplevering gaat het vrij inloopspreekuur op 15 november eenmalig NIET door. Uiteraard blijft de mogelijkheid om telefonisch of via e-mail een afspraak te plannen voor een ander moment.  

 

bouwbord Ermerikstraat 

 

WBlits 56

WBlits 56

Gepubliceerd op 19 Oktober 2023

Op 13 oktober is WBlits 56 bij de leden van Woonbelang in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2023-03. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   

Door hier te klikken kun je WBlits 56 helemaal lezen.

In deze WBlits staan artikels over:

 • De Bewonersoverlegcommissies die actief zijn in Maastricht en Mergelland.
 • Een interview over 10 jaar voorzitterschap van John van Geel 
 • Een uitnodigiging tot deelname aan het Huurderskennisfestival op 18 november.
 • Diverse andere wetenswaardigheden op het gebied van wonen en huren. 

 

-

vacatures

vacatures

Gepubliceerd op 24 Augustus 2023

Draag jij graag bij aan goed wonen voor huurders?

Doe dan mee bij Huurdersvereniging Woonbelang als

PENNINGMEESTER/BOEKHOUDER/FINANCIEEL ADVISEUR m/x/v parttime

of als

BESTUURDER m/x/v 

Dan maak je deel uit van de organisatie van de vereniging en draag je actief bij aan de versterking van de positie van huurders. Je krijgt een brede blik op het werkveld in het volkshuisvestelijk gebied. Wat je doet is maatschappelijk relevant want je komt op voor de belangen van heel veel mensen die wonen in een huurwoning. Dat schept voldoening. Je werkt in een overzichtelijk team van bestuursleden, vrijwilligers en beroepskrachten. 

---

WOONBELANG MAASTRICHT & MERGELLAND

Woonbelang is er voor huurders die bij Woonpunt een woning huren.

Het bestuur vertegenwoordigt alle huurders en legt bestuurlijk en financieel verantwoording af aan de leden.

In een overeenkomst is vastgelegd hoe en over welke onderwerpen het bestuur overlegt met de bestuurder en directie van Woonpunt. Dit gebeurt op basis van de Overlegwet. De relatie met Woonpunt is open en constructief. Het overleg vindt plaats op basis van waardering en respect voor de positie van de huurdersvereniging zowel formeel als in de dagelijkse omgang. 

Woonbelang praat dus mee over alle zaken van wonen waar huurders mee te maken hebben. Van onderhoud en energieaanpak tot huurbeleid en sociale plannen bij renovatie en sloop. 

Voor meer informatie zie info en contact op deze site. 

 

--- 

 

 

vacature PENNINGMEESTER/BOEKHOUDER/FINANCIEEL ADVISEUR m/x/v parttime

 

Wat doe je?

Tot je kerntaak behoort het uitvoeren van het financieel beleid van de vereniging en het bijhouden van de boekhouding. De vereniging heeft een op maat gesneden boekhoudpakket waarmee vlot en doelmatig gewerkt kan worden.

 

Wat bieden wij?

Woonbelang beschikt over een eigen kantoor met werk- en vergaderruimten. Er werken twee parttime personeelsleden die het bestuur en de vrijwilligers ondersteunen en ontlasten van het secretarieel werk en de archivering.

Je krijgt de beschikking over een laptop en alle kantoorfaciliteiten. Een financiële vergoeding wordt afhankelijk van je ureninzet in onderling overleg vastgesteld. Dit kan de belastingvrije vrijwilligersvergoeding zijn of een hoger bedrag dat IB-plichtig is.

 

Ureninzet

Je verricht je werk op door jezelf gekozen tijdstippen. Je neemt tien keer per jaar deel aan de bestuursvergaderingen en aan de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks plaatsvindt. Afhankelijk van wat er actueel is, ben je ook aanwezig op maandagochtenden, tweemaal per maand, als er bestuurlijk overleg is. Daardoor houd je voeling met de actualiteit en ben je onderdeel van het team dat bestuur en vrijwilligers vormen.  Reken daarnaast op een gemiddelde inzet van 5-6 uren per week.

 

Kennis en kunde

We vragen basiskennis van boekhouden en gevoel voor bestuurswerk en affiniteit met de doelgroep.

Met behulp van het cursusaanbod van de Nederlandse Woonbond kan algemene kennis over huren in Nederland verworven worden. 

 

vacature BESTUURDER m/x/v

Geïnteresseerd in Woonbelang, maar je bent liever geen penningmeester!

Mogelijk heb je wel belangstelling om 'gewoon' bestuurslid te zijn. Dat kan...! We bespreken dan in onderling overleg waar jouw inzet het best tot zijn recht komt.

 

 

Dus...

Ben je huurder bij Woonpunt en wil je reageren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Wellicht ben jij de door ons gezochte persoon! Voor contactgegevens zie hieronder.

Je bent géén huurder of je bent géén huurder bij Woonpunt. Ook dan kun je je inzetten voor Woonbelang. We passen je dan in als financieel adviseur in onze organisatie of als vrijwilliger met een specifieke taak.  

 

Vragen en reageren

Heb je vragen over Woonbelang en de vacante functies dan kun je telefonisch inlichtingen inwinnen bij Igo Gorissen op 043-354 09 19  op maandag tot en met donderdag tussen 10:00u. en 12:00u.

Je kunt je belangstelling voor een van beide functies melden door vóór 20 november 2023 een e-mailbericht te sturen naar info@woonbelang.com of een brief te sturen naar:

HV Woonbelang Maastricht en Mergelland Ermerikstraat 16  6217 CA  Maastricht ter attentie van de secretaris.

     

 

---

Bereikbaarheid Woonbelang in de maand augustus

Bereikbaarheid Woonbelang in de maand augustus

Gepubliceerd op 1 Augustus 2023

Van 1 augustus tot en met 31 augustus is er op woensdgmiddag geen vrij inloopspreekuur bij Woonbelang.

Het is wél mogelijk om telefonisch of per e-mail een afspraak te maken voor een gesprek. Vanwege vakantie-afwezigheid kan de beantwoording iets langer op zich laten wachten. Het kantoor is wel telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 043-354 09 19. Bij eventuele afwezigheid kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld. Een andere mogelijkheid is het sturen van een e-mailbericht naar info@woonbelang.com. Ook dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie.

Het bestuur van Woonbelang wenst u een fijne vakantietijd toe!

---

WBlits55

WBlits55

Gepubliceerd op 6 Juli 2023

 

Op 6 juli is WBlits 55 bij de leden van Woonbelang in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2023-02. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   Zie ook het artikel hieronder.

Door hier te klikken kun je WBlits55 helemaal lezen. 

In deze WBlits licht Woonbelang het advies huurbeleid 2023 dat aan Woonpunt gegeven is toe.

Ten aanzien van de uitvoering van het gemeentelijk energiearmoedebeleid in Maastricht geeft het CNME haar reactie op de artikelen die Woonbelang eerder in WBlits gepubliceerd heeft. 

Verder staan er artikelen in over

 • het afscheid van Ria Makatita-Hendrix 
 • een interview met de nieuwe secretaris 
 • vacatures voor penningmeester en bestuurslid. Zie ook het artikel hieronder!
 • het bezoek aan de wijk Nazareth door John en Urbaan 
 • eenmalige huurverlaging 2023 
informeel afscheid van Ria en Emiel

informeel afscheid van Ria en Emiel

Gepubliceerd op 4 Juli 2023

Naast Ria, die als bestuurssecretaris/penningmeester afscheid nam, heeft -na zes jaren van trouwe dienst en nauwgezette uitvoering van zijn taak- Emiel Panis zijn werk als financieel administrateur bij Woonbelang beëindigd.  

foto 1 

Beiden wilden graag in een informele setting afscheid nemen van het bestuur, vrijwilligers en medewerkers. Ook waren enige gasten van Woonpunt uitgenodigd en onze extern adviseur. 

Bij een kop koffie, een stukje vlaai en een broodje werd teruggeblikt en werden over en weer enige bedankjes uitgesproken. De foto's geven een indruk van dit afscheid op 26 juni in het kantoor van Woonbelang. 

foto 2

foto 3

foto 4

Bloemen werden overhandigd en een afscheidspresentje werd aan beiden aangeboden door onze mascotte Scottie!  

 

 

WBlits54

WBlits54

Gepubliceerd op 3 Juli 2023

Rond 1 april is WBlits 54 bij de leden van Woonbelang in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2023-01. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.

Door hier te klikken kun je WBlits54 helemaal lezen. 

In deze WBlits keek Woonbelang naar de tussenstand op 1 april 2023 over de aanpak en uitvoering van het gemeentelijk energiearmoedebeleid in Maastricht. 

Verder staan er artikelen in over

 • brandpreventie
 • woningisolatie door de corporatie
 • het bezoek aan de wijk Nazareth door John en Urbaan  
afscheid van bestuurssecretaris Ria Makatita-Hendrix

afscheid van bestuurssecretaris Ria Makatita-Hendrix

Gepubliceerd op 29 Juni 2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 juni is afscheid genomen van onze bestuurssecretaris/ -pennigmeester Ria Makatita-Hendrix.

 

Ria heeft besloten haar inzet voor Woonbelang te beëindigen omdat dit qua tijdsbeslag niet meer te combineren was met haar raadslidmaatschap. 

In de 11 jaren dat zij voor Woonbelang actief was, hebben we haar leren kennen als een bevlogen bestuurder die het huurdersbelang in iedere overlegsituatie telkens voor ogen hield. We zullen haar missen!    

We wensen haar veel succes in haar politieke carrière!

Kindermiddag 'Even kind zijn' op zondag 28 mei

Kindermiddag 'Even kind zijn' op zondag 28 mei

Gepubliceerd op 28 April 2023

Voor het tiende jaar op rij wordt op zondag 28 mei de kindermiddag 'Even kind zijn' gehouden in De Heeg in Maastricht.

Het kinderfeest vindt plaats in en rond buurtcentrum De Boeckel en op het Zuiderhofje, naast de Roserije. De middag begint om 12.00 uur en wordt geopend door wethouder Anita Bastiaans en kinderambassadeur Tessa Louisa. Er worden ballonfiguren gevouwen onder leiding van een ballonclown, er zijn spellen van Party & Fun en van Stichting Trajekt en Toine Crutzen geeft een demonstratie en workshop jongleren met glazen ballen.
Deelname aan de middag kost slechts € 0,75 per kind. Hopelijk tot ziens op 28 mei!