Bereikbaarheid Woonbelang in de maand augustus

Bereikbaarheid Woonbelang in de maand augustus

Gepubliceerd op 15 Juli 2024

Van 1 augustus tot en met 31 augustus is er op woensdagmiddag geen vrij inloopspreekuur bij Woonbelang.

Het is wél mogelijk om telefonisch of per e-mail een afspraak te maken voor een gesprek. Vanwege vakantie-afwezigheid kan de beantwoording iets langer op zich laten wachten. Het kantoor is wel telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 043-354 09 19. Bij eventuele afwezigheid kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld. Een andere mogelijkheid is het sturen van een e-mailbericht naar info@woonbelang.com. Ook dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie.

Het bestuur van Woonbelang wenst u een fijne vakantietijd toe!

-

WBlits 59

WBlits 59

Gepubliceerd op 11 Juli 2024
In de eerste week van juli is ons verenigingsblad WBlits 59 bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2024-02. 
Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer hier niet publiceren.
Ben je geïnteresseerd in De Huurwijzer 2024-02, die onder andere het thema overlast behandelt, dan kun je een exemplaar ophalen bij ons kantoor Ermerikstraat 16 Maastricht op werkdagen tussen 10:00u. en 15:00u. Het aantal beschikbare exemplaren is beperkt! Op=Op.    

Door hier te klikken kun je WBlits 59 helemaal lezen.

 

In deze WBlits staan artikels over:

 • achtergronden bij onze adviezen aan Woonpunt over de huurverhoging op 1 juli 2024  
 • het energiezuinig koel houden van je woning in de zomer
 • voorkomen van ongenode gasten (ongedierte)
 • gespreksonderwerpen van het bestuur met Woonpunt 

 

* op bladzijde 1 staan de gewijzigde tijden van ons vrij inloopspreekuur. Zie ook de publicatie hieronder.

 

 

-

gewijzigde spreekuren voor huurders die huren bij Woonpunt

gewijzigde spreekuren voor huurders die huren bij Woonpunt

Gepubliceerd op 16 Mei 2024

Met ingang van woensdag 22 mei 2024 verandert het vrij inloopspreekuur voor huurders die een gesprek willen met Woonbelang.

Het vrij inloopspreekuur blijft op woensdagmiddag maar wordt vervroegd naar 13:00u. en duurt tot 14:00u. 

U hoeft hiervoor dus geen afspraak te maken. Het kan dan wel zo zijn dat u moet wachten op uw beurt als er meer bezoekers zijn. 

Om 14.00u. begint het spreekuur voor huurders die een afspraak gemaakt hebben. 

Zie hiervoor ook de informatie onder Info & contact - Contactgegevens en Route op deze site.

 

 

WBlits 58

WBlits 58

Gepubliceerd op 16 April 2024
In de week na Pasen is ons verenigingsblad WBlits 58 bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2024-01. 
Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer hier niet publiceren.
Ben je geïnteresseerd in De Huurwijzer 2024-01, die alle informatie verstrekt omtrent de jaarlijkse huurverhogingen, dan kun je een exemplaar ophalen op ons kantoor Ermerikstraat 16 Maastricht op werkdagen tussen 09:00u. en 15:00u. Het aantal beschikbare exemplaren is beperkt! Op=Op.    

Door hier te klikken kun je WBlits 58 helemaal lezen.

In deze WBlits staan artikels over:

 • uitnodiging aan de leden voor de algemene ledenvergadering op 15 juni 2024*
 • onze adviezen aan Woonpunt over de huurverhoging op 1 juli 2024  
 • informerend overleg met twee leden van de R.v.C. van Woonpunt
 • Woonzorgvisie verplicht in elke gemeente 
 • https://datgeldtvoormij.nl/gemeente/maastricht      

inzicht in veel geld besparen door gebruik te maken van voorzieningen en regelingen in Maastricht voor ALLE inwoners !  

* op bladzijde 5 staat foutief vermeld dat de ALV plaatsvindt in de wijk Caberg. Dat moet zijn Malberg.

 

 

-

WBlits 57

WBlits 57

Gepubliceerd op 5 Januari 2024

Rond 29 december is WBlits 57 bij de leden van Woonbelang in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2023-04. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   

Door hier te klikken kun je WBlits 57 helemaal lezen.

 

In deze WBlits staan artikels over:

 • Energietoeslag 2023
 • CV energiezuiniger inregelen  
 • Wet huurbescherming voor wezen
 • De Omgevingswet
 • "Ik vind dat...." 

-

 

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Gepubliceerd op 21 December 2023

Het kantoor van Woonbelang is gesloten voor bezoek van 25 december 2023 tot en met 2 januari 2024.

Er is géén inloopspreekuur op 27 december 2023.

Vanaf 3 januari 2024 kunnen huurders van Woonpunt, die wonen in Maastricht en het Mergelland, weer binnenlopen tijdens het vrij inloopspreekuur iedere woensdagmiddag van 14:00u. tot 16:00u.

Liever een ander moment? Maak dan telefonisch of per e-mail een afspraak. 

Energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald

Energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald

Gepubliceerd op 26 Oktober 2023

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Dat is nu een feit en gemeenten kunnen (het restant van) de energietoeslag voor dit jaar uiteindelijk gaan uitbetalen.

Veel gemeenten willen de energietoeslag automatisch toekennen aan huishoudens die zij al kennen of die vorig jaar de toeslag kregen. De meeste inwoners die er recht op hebben hoeven daardoor niks te doen om de toeslag te krijgen. Degenen die het niet automatisch ontvangen kunnen een aanvraag indienen. De gemeente Rotterdam heeft al bekendgemaakt half oktober te gaan uitbetalen.

Dankbaar
"Met de energietoeslag hebben we mensen vorig jaar gericht kunnen helpen om het hoofd boven water te houden", aldus demissionair armoedeminister Schouten. "Gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit mogelijk te maken en ik ben zeer dankbaar dat zij bereid zijn om dit deze winter nogmaals te doen."
Het ziet ernaar uit dat de energietoeslag in 2024 niet terugkomt. Het kabinet treft koopkrachtmaatregelen onder meer om te bevorderen en te voorkomen dat de armoede oploopt.

Studenten
Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400,- via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

oplevering complex Ermerikstraat GEEN VRIJ INLOOPSPREEKUUR BIJ WOONBELANG

oplevering complex Ermerikstraat GEEN VRIJ INLOOPSPREEKUUR BIJ WOONBELANG

Gepubliceerd op 25 Oktober 2023

Woensdag 15 november levert Bouwcombinatie Goessens het in opdracht van Woonpunt gerenoveerd complex van 14 woningen en 1 kantoor aan de Ermerikstraat te Malpertuis op. 

Woonbelang is huurder van het kantoor in het complex en stelt op verzoek van Woonpunt haar ruimten beschikbaar voor deze besloten activiteit. 

Op woensdagen houdt Woonbelang altijd haar vrij inloopspreekuur van 14:00u. tot 16:00u. Huurders bij Woonpunt in Maastricht en het Mergelland kunnen dan zonder afspraak binnenlopen.

GEEN VRIJ INLOOP SPREEKUUR BIJ WOONBELANG OP 15 november 2023 !

Vanwege de oplevering gaat het vrij inloopspreekuur op 15 november eenmalig NIET door. Uiteraard blijft de mogelijkheid om telefonisch of via e-mail een afspraak te plannen voor een ander moment.  

 

bouwbord Ermerikstraat 

 

WBlits 56

WBlits 56

Gepubliceerd op 19 Oktober 2023

Op 13 oktober is WBlits 56 bij de leden van Woonbelang in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2023-03. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   

Door hier te klikken kun je WBlits 56 helemaal lezen.

In deze WBlits staan artikels over:

 • De Bewonersoverlegcommissies die actief zijn in Maastricht en Mergelland.
 • Een interview over 10 jaar voorzitterschap van John van Geel 
 • Een uitnodigiging tot deelname aan het Huurderskennisfestival op 18 november.
 • Diverse andere wetenswaardigheden op het gebied van wonen en huren. 

 

-

vacatures

vacatures

Gepubliceerd op 24 Augustus 2023

Draag jij graag bij aan goed wonen voor huurders?

Doe dan mee bij Huurdersvereniging Woonbelang als

PENNINGMEESTER/BOEKHOUDER/FINANCIEEL ADVISEUR m/x/v parttime

of als

BESTUURDER m/x/v 

Dan maak je deel uit van de organisatie van de vereniging en draag je actief bij aan de versterking van de positie van huurders. Je krijgt een brede blik op het werkveld in het volkshuisvestelijk gebied. Wat je doet is maatschappelijk relevant want je komt op voor de belangen van heel veel mensen die wonen in een huurwoning. Dat schept voldoening. Je werkt in een overzichtelijk team van bestuursleden, vrijwilligers en beroepskrachten. 

---

WOONBELANG MAASTRICHT & MERGELLAND

Woonbelang is er voor huurders die bij Woonpunt een woning huren.

Het bestuur vertegenwoordigt alle huurders en legt bestuurlijk en financieel verantwoording af aan de leden.

In een overeenkomst is vastgelegd hoe en over welke onderwerpen het bestuur overlegt met de bestuurder en directie van Woonpunt. Dit gebeurt op basis van de Overlegwet. De relatie met Woonpunt is open en constructief. Het overleg vindt plaats op basis van waardering en respect voor de positie van de huurdersvereniging zowel formeel als in de dagelijkse omgang. 

Woonbelang praat dus mee over alle zaken van wonen waar huurders mee te maken hebben. Van onderhoud en energieaanpak tot huurbeleid en sociale plannen bij renovatie en sloop. 

Voor meer informatie zie info en contact op deze site. 

 

--- 

 

 

vacature PENNINGMEESTER/BOEKHOUDER/FINANCIEEL ADVISEUR m/x/v parttime

 

Wat doe je?

Tot je kerntaak behoort het uitvoeren van het financieel beleid van de vereniging en het bijhouden van de boekhouding. De vereniging heeft een op maat gesneden boekhoudpakket waarmee vlot en doelmatig gewerkt kan worden.

 

Wat bieden wij?

Woonbelang beschikt over een eigen kantoor met werk- en vergaderruimten. Er werken twee parttime personeelsleden die het bestuur en de vrijwilligers ondersteunen en ontlasten van het secretarieel werk en de archivering.

Je krijgt de beschikking over een laptop en alle kantoorfaciliteiten. Een financiële vergoeding wordt afhankelijk van je ureninzet in onderling overleg vastgesteld. Dit kan de belastingvrije vrijwilligersvergoeding zijn of een hoger bedrag dat IB-plichtig is.

 

Ureninzet

Je verricht je werk op door jezelf gekozen tijdstippen. Je neemt tien keer per jaar deel aan de bestuursvergaderingen en aan de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks plaatsvindt. Afhankelijk van wat er actueel is, ben je ook aanwezig op maandagochtenden, tweemaal per maand, als er bestuurlijk overleg is. Daardoor houd je voeling met de actualiteit en ben je onderdeel van het team dat bestuur en vrijwilligers vormen.  Reken daarnaast op een gemiddelde inzet van 5-6 uren per week.

 

Kennis en kunde

We vragen basiskennis van boekhouden en gevoel voor bestuurswerk en affiniteit met de doelgroep.

Met behulp van het cursusaanbod van de Nederlandse Woonbond kan algemene kennis over huren in Nederland verworven worden. 

 

vacature BESTUURDER m/x/v

Geïnteresseerd in Woonbelang, maar je bent liever geen penningmeester!

Mogelijk heb je wel belangstelling om 'gewoon' bestuurslid te zijn. Dat kan...! We bespreken dan in onderling overleg waar jouw inzet het best tot zijn recht komt.

 

 

Dus...

Ben je huurder bij Woonpunt en wil je reageren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Wellicht ben jij de door ons gezochte persoon! Voor contactgegevens zie hieronder.

Je bent géén huurder of je bent géén huurder bij Woonpunt. Ook dan kun je je inzetten voor Woonbelang. We passen je dan in als financieel adviseur in onze organisatie of als vrijwilliger met een specifieke taak.  

 

Vragen en reageren

Heb je vragen over Woonbelang en de vacante functies dan kun je telefonisch inlichtingen inwinnen bij Igo Gorissen op 043-354 09 19  op maandag tot en met donderdag tussen 10:00u. en 12:00u.

Je kunt je belangstelling voor een van beide functies melden door vóór 20 november 2023 een e-mailbericht te sturen naar info@woonbelang.com of een brief te sturen naar:

HV Woonbelang Maastricht en Mergelland Ermerikstraat 16  6217 CA  Maastricht ter attentie van de secretaris.

     

 

---