22 September 2022

Vraag ook energietoeslag aan!

Helaas hebben nog veel mensen met een krappe beurs de energietoeslag van € 1.300,- niet aangevraagd bij de gemeente. Onder hen ook veel huurders. Vandaar deze extra oproep.

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag.

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heb je al een deel van het geld ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt de aanvullende 500 euro automatisch. Heb je een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.

Werk je, maar verdien je niet veel? Vraag de energietoeslag dan aan bij de gemeente waar je woont. Doe dat ook als je niet zeker weet of je er recht op hebt. Je merkt vanzelf of je de energietoeslag krijgt. Als je teveel verdient, dan wordt je aanvraag afgewezen. Je ontvangt dan geen energietoeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete en er zijn ook geen andere vervelende gevolgen.

De energietoeslag heeft geen invloed op je uitkering. Die verandert er niet door. Ook je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde. Wil je meer weten over de energietoeslag? Ga dan naar deze website van de Rijksoverheid.

12 September 2022

Huurdersvereniging Woonbelang Maastricht en Mergelland gaat verhuizen

Tegen het eind van dit jaar wordt het winkelcentrum van Malpertuis, dat gelegen is aan de Cantecleerstraat en het Malpertuisplein, helemaal gesloopt. Vanaf 1998 heeft Woonbelang in één van de winkelruimten op de begane grond daar haar kantoor gehad.

We gaan dus binnenkort verhuizen. Ons nieuwe kantoor wordt op dit moment gerealiseerd op nog geen 100 meter afstand van de huidige plek. Ons nieuwe adres wordt Ermerikstraat 16-18. 

Volgens planning kunnen we in de week van maandag 31 oktober (week 44) verhuizen. Zowel op het Malpertuisplein 46 als op Ermerikstraat 16-18 zijn we dan tijdelijk niet te bezoeken. Wel zijn we bereikbaar via het tijdelijke telefoonnummer 06-19741449.     

Op het nieuwe adres gaan we weer zo snel als dat mogelijk is over op het vertrouwde telefoonnummer 043-354 09 19 en ons e-mailadres info@woonbelang.com.

We werken aan een soepele verhuizing en verwachten het ongemak voor huurders, leden en alle andere stakeholders tot het minimum te kunnen beperken.

20 Juli 2022

Isolatie huurwoning afdwingbaar

Is isolatie van je huurwoning afdwingbaar?

Nu de gasprijs tot recordhoogte stijgt en de energielasten voor huurders alsmaar toenemen, rijst de vraag of huurders verduurzaming van hun huurwoning kunnen afdwingen.

Het antwoord is; Ja, dat kan!

Een huurder kan de verhuurder vragen de huurwoning energiezuiniger te maken op kosten van de verhuurder. Dat is afdwingbaar via de Kantonrechter. Voorwaarde is dat je als huurder bereid bent voor de verbetering een huurverhoging te betalen.

In artikel 7:243 van het Burgerlijk Wetboek staan de voorwaarden voor woningverbetering omschreven. De huurder kan de verhuurder vragen om buitenmuren, ramen en vloeren te isoleren. Ook kan worden gevraagd de verwarmingsketel te vervangen als deze ouder dan 10 jaar is.

Andere energiebesparende maatregelen zijn niet via de rechter afdwingbaar.

Bron: Woonbond

 

19 Juli 2022

Geen vrij inloopspreekuur in augustus

Van 1 augustus tot en met 31 augustus is er geen vrij inloopspreekuur bij Woonbelang.

Het is wél mogelijk om telefonisch of per e-mail een afspraak te maken voor een gesprek. Vanwege vakantie-afwezigheid kan de beantwoording iets langer op zich laten wachten. Het kantoor is wel telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 043-354 09 19. Bij eventuele afwezigheid kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld. Een andere mogelijkheid is het sturen van een e-mailbericht naar info@woonbelang.com. Ook dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie.

Het bestuur van Woonbelang wenst u een fijne vakantietijd toe!

15 Juli 2022

WBlits 51

Rond 1 juli is de nieuwe WBlits bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer. Hier kunt u WBlits 51 lezen. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.

Lees op de voorpagina en op pagina 2 het laatste nieuws over de Voorzieningenwijzer.

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. Alles wat u moet weten over huren, de rechten en plichten die u heeft, vindt u helder verwoord in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

RECTIFICATIE
Op pagina 4 van WBlits 51 is een fout geslopen in het verslag van de Algemene Ledenvergadering. Onder het tussenkopje "Huurverhoging 2022" staat dat Woonpunt de wonigen met en E,F of G - energielabel ontziet. DAT IS NIET CORRECT!

Ook huurders met een E, F of G-label krijgen per 1 juli 2022 een huurverhoging door woonpunt doorgevoerd. Woonpunt zegt dit te moeten doen om het Portefeuilleplan 2022-2031 te kunnen realiseren.