10 Juli 2020

Registratiepunt voor huurders met financiële problemen ten gevolge van corona-maatregelen

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders, die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten, een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wij vragen u gebruik te maken van deze registratiemogelijkheid als uw verhuurder* "niet thuis" geeft als u melding maakt van betalingsproblemen als gevolg van coronamaatregelen.  

Hoewel we vinden dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.

naar registratiepunt huurcommissie      

* dat kan ook een andere verhuurder dan Woonpunt zijn.


6 Juli 2020

De zomeruitgave van ons ledenblad is er !

Foto:  'Summer Gardens' door PrivatePit CC BY 2.0 


Afgelopen zaterdag viel ons kwartaalblad WBlits weer bij onze leden in de brievenbus. Ook nu weer samen met de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond. Een schat aan uitgebreide informatie ten behoeve van onze leden.

Een voordeel dat je hebt als lid van Woonbelang. Alles op papier en gemakkelijk te raadplegen.   

WBlits 43 is hier volledig te vinden. OPEN DE LINK  

Om auteursrechtelijke redenen kunnen wij de Huurwijzer hier niet publiceren.

Op kantoor hebben wij een aantal losse exemplaren van de Huurwijzer die uitgereikt kunnen worden (één per woonadres / huurder bij Woonpunt). Interesse? Bel even naar 043-354 09 19 

In deze WBlits komen aan de orde:

 • Van Belang    Column van de voorzitter
 • Advies huurverhoging 2020 aan Woonpunt
 • Ratten
 • Antikraak of huur?
 • 25 jaar Woonbelang in getallen en foto's
 • Coronamaatregelen op kantoor Woonbelang

VEEL LEESPLEZIER !


8 Juni 2020

Corona protocol

Kantoor Woonbelang is weer open voor leden en huurders, bestuur, vrijwilligers en bijeenkomsten van maximaal 5 personen !

Sinds 1 juni wordt met in achtneming van de RIVM-richtlijnen weer gewerkt en vergaderd op het kantoor van Woonbelang.

Leden en huurders kunnen op afspraak ook weer het spreekuur bezoeken. U kunt om een afspraak te maken bellen op 043-3540919 of een e-mailtje sturen naar info@woonbelang.com    

We vragen iedere bezoeker van ons kantoor rekening te houden met ons

Corona-protocol | Kantoor HV Woonbelang

 • direct bij aankomst uw handen wassen.
 • in de wachtruimte kan één (1) persoon plaatsnemen. Maximaal twee (2) maar alleen indien zij tot hetzelfde huishouden behoren.
 • bezoekers betreden niet de kantoor(werk)ruimte. Van eenieder wordt verwacht dat deze zijn of haar verantwoordelijkheden kent én neemt. Blijf dus thuis bij corona-gerelateerde klachten. Neem zonodig contact op met de GGD: 0800-1202
 • Iedere bezoeker vult de aanwezigheidslijst in. Deze kan indien nodig gebruikt worden bij een contactonderzoek. De lijst wordt vernietigd nadat deze geen nuttige bijdrage meer levert.
 • Bewaak en bewaar anderhalve meter afstand tot de andere aanwezigen.
 • Na ieder bezoek of na iedere bijeenkomst worden contactoppervlakken zoals tafels en deurklinken gereinigd.

ALLEEN SAMEN VOORKOMEN WE DE VERSPREIDING VAN HET CORONA-VIRUS ZOLANG DIT NIET BESTREDEN KAN WORDEN MET EEN VACCIN EN DE ANDERHALVE-METER-SAMENLEVING NODIG IS.

DANK VOOR UW MEDEWERKING        

7 April 2020

WBlits 42

De voorjaars-editie van ons ledenblad WBlits is verschenen !

  

Ook nu weer wordt WBlits aan onze leden per post toegestuurd in combinatie met de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond. In deze Huurwijzer wordt speciaal aandacht besteed aan de huurverhogingsronde 2020. Alle aspecten hiervan komen aan de orde. Onze leden kunnen hiermee gedetailieerd nakijken of de huurverhoging die per 1 juli ingaat correct is berekend en of er mogelijkheden zijn tot aanpassingen.

Een voordeel dus als je lid bent van Woonbelang. Alles op papier en gemakkelijk te raadplegen.

Om auteursrechtelijke reden kunnen wij de Huurwijzer hier niet publiceren.

Op kantoor hebben wij een aantal exemplaren die uitgereikt kunnen worden (1 per woonadres/huurder bij Woonpunt). Als u een in bezit wilt krijgen, gelieve dan hiervoor een telefonische afspraak te maken (043-354 09 19).

In de nieuwe WBlits komen diverse onderwerpen aan de orde:

 • Woonbelang 25 jaar
 • Woonbelang 2.0
 • nieuws uit een BOC
 • een drieluik over renoveren

Veel leesplezier !

WBlits 42 is hier volledig te vinden: open de link

Graag nog uw aandacht voor het volgende.

Op bladzijde 7 van WBlits 42 staat de uitnodiging aan alle leden van Woonbelang om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op 14 mei aanstaand. Vanwege de maatregelen omtrent de coronavirusbestrijding is de vergadering op deze datum komen te vervallen.
Op deze site wordt te zijner tijd bekend gemaakt wanneer deze vergadering alsnog doorgaat.  

        

6 April 2020

bericht van de voorzitter

BERICHT VAN JOHN VAN GEEL    voorzitter

Beste leden van Woonbelang, huurders bij Woonpunt,

De hele wereld is in de ban van het Coronavirus. Overheden nemen allerlei maatregelen om het Coronavirus in te dammen en te bestrijden. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin om de ernstige ziekte, die het virus veroorzaakt, aan te kunnen.

De Nederlandse overheid neemt in overleg met het RIVM maatregelen die ons allen treffen. Samen kunnen we er voor zorgen dat het virus niet explodeert en de zorgverleners alle patiënten kunnen helpen. Het is nu doorbijten, binnenblijven, afstand bewaren en goed voor uzelf zorgen zodat zowel u als uw omgeving niet door het virus getroffen worden.

Sterkte gewenst met het binnenblijven, blijf gezond en hopelijk kunnen we straks weer allemaal genieten van de komende zomer, het mooie weer en de buitenlucht.