28 Juli 2021

WBlits47

De zomeruitgave van WBlits is verschenen.

Rond 9 juli ontvingen alle leden van Woonbelang het ledenblad WBlits vergezeld van De Huurwijzer nr.2-2021 in hun brievenbus.    

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. 

Alles wat u moet weten over huren, de rechten en plichten die u heeft, vindt u helder verwoord in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

Door hier te klikken krijgt u toegang tot alle artikelen in WBlits 47 

Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   


1 April 2021

Vandaag in het nieuws

Vandaag plaatste dagblad De Limburger bovenstaand artikel.

Het Centraal Huurdersoverleg wordt gevormd door de drie huurders(belangen)verenigingen die in het werkgebied van Woonpunt de belangen van de huurders behartigen. Zij hebben er bij Woonpunt op aangedrongen om alle huurders te ontzien in de komende huurverhogingsronde.

Met succes.   

Geen enkele huurder bij Woonpunt gaat meer huur betalen. 


1 April 2021

De voorjaarseditie van WBlits is verschenen

Nog voor de Paasdagen ontvangen alle leden van Woonbelang het ledenblad WBlits vergezeld van De Huurwijzer nr.1 2021 in hun brievenbus.    

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. 

Alles wat u moet weten over uw huurprijs, de puntentelling en de rechten en plichten die u heeft, vindt u overzichtelijk in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

Door hier te klikken krijgt u toegang tot WBlits 46 

Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   

19 Maart 2021

introductie Woonbelang

Via de link hieronder kunt u een indruk krijgen over hetgeen het bestuur van Woonbelang gedurende het jaar aan activiteiten ontplooit.  

klik hier

12 Maart 2021

Huurbeleid 2021

Woonpunt neemt huurverhogingsadvies 2021 van huurdersverenigingen in zijn geheel over.

HV Woonbelang maakt deel uit van het Centraal Huurdersoverleg Woonpunt. In dit overleg met de bestuurder van Woonpunt zijn naast Woonbelang ook HBV Groot Hoensbroek en HV Coriovallum vertegenwoordigd.

Deze huurderorganisaties hebben adviesrecht ten aanzien van de door Woonpunt jaarlijks voorgenomen huurverhoging. Zij maken ook jaarlijks gebruik van dit recht. Ieder jaar weten zij op onderdelen procentpunten af te krijgen van de door Woonpunt voorgenomen verhogingen. De huursverhoging, die de huurder ieder voorjaar voorgelegd krijgt, is dus in bepaalde gevallen lager dan Woonpunt aanvankelijk van plan was. Niettemin zijn de laatste jaren de huren over de volle breedte enorm gestegen. Het neo-liberale beleid van de laatste drie regeringen is hier de grote oorzaak van.    

Op 15 februari 2021 maakt Woonpunt haar Huurbeleid voor dit jaar bekend.

Samengevat;

  • Sociale huurwoningen:   1.4% (inflatie) omhoog
  • Geliberaliseerde huurwoningen: 2.4% (inflatie + 1%) omhoog
  • Huurdersabonnement (klein onderhoud) en glasverzekering: 1.4% omhoog  

Het advies van de huurdersverenigingen.

Op aandrang van de Tweede Kamer heeft demissionair minister Ollongren besloten de huren voor het sociaal segment vast te stellen op 0.0%

Hierop aanhakend hebben de drie huurdersverenigingen in hun advies er bij de bestuurder van Woonpunt op aangedrongen om voor álle huurders 0.0% huurverhoging op 1 juli toe te passen. De huidige economische omstandigheden als gevolg van de covid19-pandemie grijpen net zo hard in op de financiële situatie van de groep huurders met geliberaliseerde huren als op ieder ander. Ook de striktheid van de Wet Passend Toewijzen en de Staatssteunregeling werken stevig door in de woonlasten van deze huurders. 

Deze lijn doortrekkend is het ook te motiveren dat Woonpunt voor de fondsen Huurderabonnement en Glasverzekering consequent is en deze ook 0.0% verhoogt.

Op 8 maart ontvingen de huurdersverenigingen de reactie van de bestuurder van Woonpunt op het ontvangen advies. 

Samengevat komt die er op neer dat Woonpunt alle adviezen overneemt.

Dat betekent dus dat geen enkele huurder bij Woonpunt op 1 juli huurverhoging betaalt. De enige uitzondering geldt voor woningen die door renovatie een geriefsverbetering hebben ondergaan.   

Wij zijn er zeer verheugd over dat na jaren op rij van huursverhoging op huursverhoging, ondanks de tegendruk die we leverden, Woonpunt nu haar sociale gezicht toont en het advies overneemt.

Hiermee is de woonlastendruk die iedere huurder voelt enigszins verlicht.