Energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald

Energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald

Gepubliceerd op 26 Oktober 2023

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Dat is nu een feit en gemeenten kunnen (het restant van) de energietoeslag voor dit jaar uiteindelijk gaan uitbetalen.

Veel gemeenten willen de energietoeslag automatisch toekennen aan huishoudens die zij al kennen of die vorig jaar de toeslag kregen. De meeste inwoners die er recht op hebben hoeven daardoor niks te doen om de toeslag te krijgen. Degenen die het niet automatisch ontvangen kunnen een aanvraag indienen. De gemeente Rotterdam heeft al bekendgemaakt half oktober te gaan uitbetalen.

Dankbaar
"Met de energietoeslag hebben we mensen vorig jaar gericht kunnen helpen om het hoofd boven water te houden", aldus demissionair armoedeminister Schouten. "Gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit mogelijk te maken en ik ben zeer dankbaar dat zij bereid zijn om dit deze winter nogmaals te doen."
Het ziet ernaar uit dat de energietoeslag in 2024 niet terugkomt. Het kabinet treft koopkrachtmaatregelen onder meer om te bevorderen en te voorkomen dat de armoede oploopt.

Studenten
Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400,- via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

oplevering complex Ermerikstraat GEEN VRIJ INLOOPSPREEKUUR BIJ WOONBELANG

oplevering complex Ermerikstraat GEEN VRIJ INLOOPSPREEKUUR BIJ WOONBELANG

Gepubliceerd op 25 Oktober 2023

Woensdag 15 november levert Bouwcombinatie Goessens het in opdracht van Woonpunt gerenoveerd complex van 14 woningen en 1 kantoor aan de Ermerikstraat te Malpertuis op. 

Woonbelang is huurder van het kantoor in het complex en stelt op verzoek van Woonpunt haar ruimten beschikbaar voor deze besloten activiteit. 

Op woensdagen houdt Woonbelang altijd haar vrij inloopspreekuur van 14:00u. tot 16:00u. Huurders bij Woonpunt in Maastricht en het Mergelland kunnen dan zonder afspraak binnenlopen.

GEEN VRIJ INLOOP SPREEKUUR BIJ WOONBELANG OP 15 november 2023 !

Vanwege de oplevering gaat het vrij inloopspreekuur op 15 november eenmalig NIET door. Uiteraard blijft de mogelijkheid om telefonisch of via e-mail een afspraak te plannen voor een ander moment.  

 

bouwbord Ermerikstraat 

 

WBlits 56

WBlits 56

Gepubliceerd op 19 Oktober 2023

Op 13 oktober is WBlits 56 bij de leden van Woonbelang in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2023-03. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   

Door hier te klikken kun je WBlits 56 helemaal lezen.

In deze WBlits staan artikels over:

  • De Bewonersoverlegcommissies die actief zijn in Maastricht en Mergelland.
  • Een interview over 10 jaar voorzitterschap van John van Geel 
  • Een uitnodigiging tot deelname aan het Huurderskennisfestival op 18 november.
  • Diverse andere wetenswaardigheden op het gebied van wonen en huren. 

 

-