WBlits 52

WBlits 52

Gepubliceerd op 24 Oktober 2022

Rond 1 oktober is WBlits 52 bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer 2022-03. Hier kunt u WBlits 52 lezen. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. Alles wat u moet weten over huren, de rechten en plichten die u heeft, vindt u helder verwoord in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

Deze WBlits is nagenoeg geheel gewijd aan de huidige energiecrisis.

Op bladzijde 6 en 7 wordt bezwaar aangetekend tegen de energiearmoede-aanpak zoals de Gemeente Maastricht die voorstaat.   


Verhuurder verplicht huurachterstanden te melden aan de gemeente

Gepubliceerd op 10 Oktober 2022

Sinds 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om betalingsachterstanden van huurders te melden aan de gemeente. 

De gemeente doet dan een vrijblijvend hulpaanbod aan de inwoner. Want het niet betalen van huur kan een signaal zijn van financiële problemen. Hoe eerder daarbij hulp wordt geboden, hoe beter. Deze werkwijze heet 'vroegsignalering van schulden' en is vastgelegd in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. De NVVK (Nederlandse Vereniging van Kredietbanken) ontwikkelde daarom het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden mede ondersteund door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Aedes. Ook de koepelorganisaties van studentenhuisvesters (Stichting Kences), Institutionele Beleggers (IVBN) en Particuliere beleggers (Vastgoed Belang) doen daaraan mee. Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten.

Verhuurders geven betalingsachterstanden door aan de gemeente waar de huurder woont. Die neemt vervolgens contact op met de betrokkene om hulp aan te bieden en als de hulp wordt geaccepteerd om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken.

Als onderdeel van het convenant is een standaard overeenkomst tussen gemeenten en verhuurders vastgesteld. Een dergelijke overeenkomst is noodzakelijk voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Alle details over het convenant vind je in de kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering.