Isolatie huurwoning afdwingbaar

Isolatie huurwoning afdwingbaar

Gepubliceerd op 20 Juli 2022

Is isolatie van je huurwoning afdwingbaar?

Nu de gasprijs tot recordhoogte stijgt en de energielasten voor huurders alsmaar toenemen, rijst de vraag of huurders verduurzaming van hun huurwoning kunnen afdwingen.

Het antwoord is; Ja, dat kan!

Een huurder kan de verhuurder vragen de huurwoning energiezuiniger te maken op kosten van de verhuurder. Dat is afdwingbaar via de Kantonrechter. Voorwaarde is dat je als huurder bereid bent voor de verbetering een huurverhoging te betalen.

In artikel 7:243 van het Burgerlijk Wetboek staan de voorwaarden voor woningverbetering omschreven. De huurder kan de verhuurder vragen om buitenmuren, ramen en vloeren te isoleren. Ook kan worden gevraagd de verwarmingsketel te vervangen als deze ouder dan 10 jaar is.

Andere energiebesparende maatregelen zijn niet via de rechter afdwingbaar.

Bron: Woonbond

 

Geen vrij inloopspreekuur in augustus

Gepubliceerd op 19 Juli 2022

Van 1 augustus tot en met 31 augustus is er geen vrij inloopspreekuur bij Woonbelang.

Het is wél mogelijk om telefonisch of per e-mail een afspraak te maken voor een gesprek. Vanwege vakantie-afwezigheid kan de beantwoording iets langer op zich laten wachten. Het kantoor is wel telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 043-354 09 19. Bij eventuele afwezigheid kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld. Een andere mogelijkheid is het sturen van een e-mailbericht naar info@woonbelang.com. Ook dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie.

Het bestuur van Woonbelang wenst u een fijne vakantietijd toe!

WBlits 51

WBlits 51

Gepubliceerd op 15 Juli 2022

Rond 1 juli is de nieuwe WBlits bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer. Hier kunt u WBlits 51 lezen. Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.

Lees op de voorpagina en op pagina 2 het laatste nieuws over de Voorzieningenwijzer.

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. Alles wat u moet weten over huren, de rechten en plichten die u heeft, vindt u helder verwoord in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

RECTIFICATIE
Op pagina 4 van WBlits 51 is een fout geslopen in het verslag van de Algemene Ledenvergadering. Onder het tussenkopje "Huurverhoging 2022" staat dat Woonpunt de wonigen met en E,F of G - energielabel ontziet. DAT IS NIET CORRECT!

Ook huurders met een E, F of G-label krijgen per 1 juli 2022 een huurverhoging door woonpunt doorgevoerd. Woonpunt zegt dit te moeten doen om het Portefeuilleplan 2022-2031 te kunnen realiseren.

Meer te besteden door De VoorzieningenWijzer

Gepubliceerd op 12 Juli 2022

De VoorzieningenWijzer start in Maastricht in de wijken Mariaberg, Pottenberg en Malpertuis.

Wist u dat erg veel huishoudens in Nederland moeite hebben om financieel rond te komen? En, wist u dat dat te vaak niet nodig is? Er zijn heel veel regelingen en toeslagen waar deze huishoudens gebruik van kunnen maken. Maar dat is direct ook het probleem: het is veel en het is ingewikkeld geworden. Want waar heeft wie recht op en hoe vraag je dat aan? En dat geldt niet alleen voor toeslagen en regelingen: ook bij het afsluiten van een zorgverzekeringspakket, energieleverancier en het invullen van de Belastingaangifte zien we vaak kansen.
Misschien heeft u ook recht op bepaalde bijdragen of toeslagen. Of kunt u overstappen naar een meer passende verzekering of energieleverancier. Wij wijzen u graag de weg en helpen u direct bij het aanvragen of overstappen. Wist u dat huishoudens na het adviesgesprek gemiddeld € 500 per jaar besparen? Maar misschien wel nog belangrijker: dat er weer rust en overzicht is omdat de financiën op orde zijn.

Wat geldt voor jou?
Als u in onze gemeente woont (huurt bij) kunt u gratis en vrijblijvend gebruik maken van De VoorzieningenWijzer. De adviseur die bij u thuiskomt, kijkt samen met u of u in aanmerking komt voor de gemeentelijke regelingen, rijkstoeslagen, of uw zorgverzekeringspakket en het energiecontract het meest passend is en of u recht heeft op teruggave vanuit de inkomstenbelasting. Alleen bij uw akkoord zal de adviseur het geadviseerde ook daadwerkelijk meteen in werking brengen. Het adviesgesprek is gratis en vertrouwelijk. De adviseur deelt uw gegevens ook niet met de gemeente of andere partijen.
Wat geldt voor u? Vraag ook een gratis adviesgesprek via www.datgeldtvoormij.nl/maastricht.

Bel voor meer informatie naar ons kantoornummer op 043-3540919 (tussen 09.00 en 13.00 uur) of stuur een e-mail naar voorzieningenwijzer@trajekt.nl.


Verplichte melding energielabel bij verhuur

Gepubliceerd op 5 Juli 2022

Verhuurders zijn verplicht het energielabel van de huurwoning bekend te maken aan de huurder.

Ook rond energielabels van woningen vindt een wijziging plaats. Voor een huurder is het namelijk belangrijk om te weten hoe duurzaam de woning is, zeker met de huidige gasprijzen. De verhuurder is daarom sinds 1 januari 2022 verplicht om bij verhuur van de woning een geldig energielabel te registreren. Ook moet een nieuwe huurder een digitaal afschrift van een geldig energielabel krijgen. Zo niet? Dan loopt de verhuurder het risico een flinke boete te krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Vanaf 1 juli zijn rookmelders verplicht

Gepubliceerd op 1 Juli 2022

Als verhuurder in Nederland hebt u per 1 juli 2022 nog een verplichting erbij. In iedere woning die u verhuurt moeten rookmelders aanwezig zijn.

Op elke verdieping 1. Huurders zijn verplicht om medewerking te verlenen aan het plaatsen van de rookmelders. En zijn vervolgens verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. De verplichting van de rookmelders bestond al voor nieuwbouw woningen die na 2003 gebouwd zijn, maar gaat nu dus ook geleden voor bestaande bouw.

Hebt u als verhuurder op 1 juli 2022 de verplichte rookmelders niet geplaatst? Dan kunnen huurders een beroep doen op een huurprijsvermindering. Het ontbreken van rookmelders kan dan namelijk worden aangemerkt als gebrek. Daarnaast kan de verhuurder een aanzienlijke boete ontvangen van de gemeente, die toeziet op de naleving van deze nieuwe wet. Ook kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na een brand in een woning zonder rookmelders. Kortom: naast fysieke consequenties voor huurders, kunnen er ook enorme financiële gevolgen kleven aan het niet naleven van deze wet.