23 Mei 2022

Actie 'Wij weigeren de huurverhoging'

Woonbelang neemt ten aanzien van de landelijke actie 'Wij weigeren de huurverhoging' een neutraal standpunt in.

Ieder jaar adviseren wij Woonpunt zo gematigd mogelijk de huurverhoging toe te passen en bepaalde groepen te ontzien. Als heel veel huurders bij Woonpunt met blijvend succes hun huurverhoging niet betalen, is het gevolg dat Woonpunt niet of veel minder kan investeren in bijvoorbeeld verduurzaming van woningen met een slecht energielabel. Dat zijn er helaas nogal wat. Misschien wel jouw eigen huurhuis! Waardoor jijzelf dus en ook andere huurders veel langer met hoge energiekosten blijven zitten. Per saldo heeft de actie dan in de portemonnee niets opgeleverd. Het is natuurlijk aan iedere huurder zelf om te beslissen hoe hij of zij hiermee omgaat.  De overweging is of je jouw financieel voordeel wil laten drukken op de woonlasten van andere huurders. De huurpenningen zijn uiteindelijk de enige inkomstenbron voor Woonpunt.