2 Juni 2022

Leo op den Camp nieuw kandidaat-bestuurslid

Sinds 1 juni is Leo op den Camp kandidaat-bestuurslid bij Woonbelang.

Hij gaat zich met name bezighouden met het onderwerp Gemeentelijke Prestatieafspraken.