Vakantie

Gepubliceerd op 23 December 2022

In de periode van maandag 26 december 2022 tot en met dinsdag 3 januari 2023 zijn er géén spreekuren.

We wensen iedereen fijne feestdagen en we zien jullie graag weer in 2023!

Alle informatie over huisvesting aandachtsgroepen gebundeld

Gepubliceerd op 22 December 2022

Er is een centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen gelanceerd: 'Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen'. Het platform ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van een programma waar de klinkende naam aan is ontleend.

Het nieuwe kennisplatform is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de VNG, en de koepels van woningcorporaties en provincies. In het programma Een thuis voor iedereen werken verschillende ministeries en brancheorganisaties al samen met de grotestedenverbanden G4 en G40 aan huisvesting voor kwetsbare mensen.

Lastig een woning vinden
Voor steeds meer mensen is het vinden van een passende, betaalbare woning lastig. Voor wie zich in een kwetsbare situatie bevindt is de uitdaging vaak nog groter. Denk aan dak- en thuislozen, mensen met een sociale of medische urgentie, inwoners die uitstromen uit een intramurale instelling, studenten, statushouders of arbeidsmigranten. Zij zijn op zoek naar woonruimte, en daarnaast vaak afhankelijk van extra zorg, werk en begeleiding. 

Online kennispunt
Het online kennis- en expertisecentrum biedt stappenplannen en handreikingen waar beleidsadviseurs mee aan de slag kunnen. Daarnaast bundelt het relevante informatie. Per aandachtsgroep wordt praktische- en expertinformatie gegeven, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, financiële regelingen en praktijkvoorbeelden. Ook wordt verwezen naar bijeenkomsten, webinars en netwerkmogelijkheden.

Overkoepelende plek
Ellen Koster, strategisch adviseur sociaal domein bij de VNG, licht de toegevoegde waarde toe. ‘Gemeenten staan onder enorme druk. Er zijn veel opgaven en er is soms onvoldoende capaciteit om hiermee aan de slag te gaan.’
Gemeenten hebben volgens Koster behoefte aan een plek waar alles over de huisvesting van aandachtsgroepen samenkomt. Veel informatie ligt nu nog online verspreid over verschillende plekken, aldus de adviseur.