introductie Woonbelang

introductie Woonbelang

Gepubliceerd op 19 Maart 2021

Via de link hieronder kunt u een indruk krijgen over hetgeen het bestuur van Woonbelang gedurende het jaar aan activiteiten ontplooit.  

klik hier

Huurbeleid 2021

Huurbeleid 2021

Gepubliceerd op 12 Maart 2021

Woonpunt neemt huurverhogingsadvies 2021 van huurdersverenigingen in zijn geheel over.

HV Woonbelang maakt deel uit van het Centraal Huurdersoverleg Woonpunt. In dit overleg met de bestuurder van Woonpunt zijn naast Woonbelang ook HBV Groot Hoensbroek en HV Coriovallum vertegenwoordigd.

Deze huurderorganisaties hebben adviesrecht ten aanzien van de door Woonpunt jaarlijks voorgenomen huurverhoging. Zij maken ook jaarlijks gebruik van dit recht. Ieder jaar weten zij op onderdelen procentpunten af te krijgen van de door Woonpunt voorgenomen verhogingen. De huursverhoging, die de huurder ieder voorjaar voorgelegd krijgt, is dus in bepaalde gevallen lager dan Woonpunt aanvankelijk van plan was. Niettemin zijn de laatste jaren de huren over de volle breedte enorm gestegen. Het neo-liberale beleid van de laatste drie regeringen is hier de grote oorzaak van.    

Op 15 februari 2021 maakt Woonpunt haar Huurbeleid voor dit jaar bekend.

Samengevat;

  • Sociale huurwoningen:   1.4% (inflatie) omhoog
  • Geliberaliseerde huurwoningen: 2.4% (inflatie + 1%) omhoog
  • Huurdersabonnement (klein onderhoud) en glasverzekering: 1.4% omhoog  

Het advies van de huurdersverenigingen.

Op aandrang van de Tweede Kamer heeft demissionair minister Ollongren besloten de huren voor het sociaal segment vast te stellen op 0.0%

Hierop aanhakend hebben de drie huurdersverenigingen in hun advies er bij de bestuurder van Woonpunt op aangedrongen om voor álle huurders 0.0% huurverhoging op 1 juli toe te passen. De huidige economische omstandigheden als gevolg van de covid19-pandemie grijpen net zo hard in op de financiële situatie van de groep huurders met geliberaliseerde huren als op ieder ander. Ook de striktheid van de Wet Passend Toewijzen en de Staatssteunregeling werken stevig door in de woonlasten van deze huurders. 

Deze lijn doortrekkend is het ook te motiveren dat Woonpunt voor de fondsen Huurderabonnement en Glasverzekering consequent is en deze ook 0.0% verhoogt.

Op 8 maart ontvingen de huurdersverenigingen de reactie van de bestuurder van Woonpunt op het ontvangen advies. 

Samengevat komt die er op neer dat Woonpunt alle adviezen overneemt.

Dat betekent dus dat geen enkele huurder bij Woonpunt op 1 juli huurverhoging betaalt. De enige uitzondering geldt voor woningen die door renovatie een geriefsverbetering hebben ondergaan.   

Wij zijn er zeer verheugd over dat na jaren op rij van huursverhoging op huursverhoging, ondanks de tegendruk die we leverden, Woonpunt nu haar sociale gezicht toont en het advies overneemt.

Hiermee is de woonlastendruk die iedere huurder voelt enigszins verlicht.