Enquete overzicht van "betaalbaarheid huur en energielasten en kwaliteit woning"

Betaalbaarheid huur en energielasten (2)

De bedoeling van het digitaal ledenpanel is geregeld de mening van u als huurder bij Woonpunt te peilen over onderwerpen op het gebied van wonen. Wij vragen u als lid van dit panel medewerking hieraan door de enquête vóór 23 juli 2016 in te vullen.

In april 2014 hebben wij voor de eerste keer aan ons digitaal ledenpanel vragen voorgelegd over de betaalbaarheid van de huur en de energielasten. Na enige jaren van -voor velen- forse huurverhogingen willen wij weer de mening van u peilen over de huurverhogingen om zo de gevolgen hiervan in kaart te brengen en mee te nemen in het overleg met Woonpunt. De vragen zijn precies dezelfde als in 2014 met dien verstande dat vraag 4 is aangepast aan de huurverhoging van 2016. Hierdoor kunnen we een goed vergelijk maklen en de gevolgen goed in kaart b rengen. 

De enquête omvat 15 eenvoudige vragen die bij beantwoorden niet meer dan 5 minuten van uw tijd vragen. 

Let op: Wij verzoeken u tot het doorlopen van alle vragen.

De totaaluitslag wordt na afloop van de enquête op onze site gepubliceerd. Een samenvatting zal geplaatst worden in ons ledenblad WBlits (uitgave oktober 2016)

Het bestuur van Hv Woonbelang dankt u voor uw deelname aan het ledenpanel.

Ga naar deze enquête

betaalbaarheid huur en energielasten

De bedoeling van het digitaal ledenpanel is geregeld de mening van u als huurder bij Woonpunt te peilen over onderwerpen op het gebied van wonen. Wij vragen u als lid van dit panel medewerking hieraan door de enquête vóór 19 juli 2016 in te vullen.

In april 2014 hebben wij voor de eerste keer aan ons digitaal ledenpanel vragen voorgelegd over de betaalbaarheid van de huur en de energielasten. Na enige jaren van -voor velen- forse huurverhogingen willen wij weer de mening van u peilen over de huurverhogingen om zo de gevolgen hiervan in kaart te brengen en mee te nemen in het overleg met Woonpunt. De vragen zijn precies dezelfde als in 2014 met dien verstande dat vraag 4 is aangepast aan de huurverhoging van 2016. Hierdoor kunnen we een goed vergelijk maklen en de gevolgen goed in kaart b rengen. 

De enquête omvat 15 eenvoudige vragen die bij beantwoorden niet meer dan 5 minuten van uw tijd vragen. 

Let op: Wij verzoeken u tot het doorlopen van alle vragen.

De totaaluitslag wordt na afloop van de enquête op onze site gepubliceerd. Een samenvatting zal geplaatst worden in ons ledenblad WBlits (uitgave oktober 2016)

Het bestuur van Hv Woonbelang dankt u voor uw deelname aan het ledenpanel.

 

Ga naar deze enquête