Enquete overzicht van "Zelf Aangebrachte Voorzieningen 2019"

Zelf Aangebrachte Voorzieningen 2019

LEDENENQUÊTE OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (Z.A.V.)

Introductie 

De uitgangspunten van Woonpunt ten aanzien van Zelf Aangebrachte Voorzieningen door huurders:

  • Het beleid van Woonpunt t.a.v. Z.A.V. is in 2013 aangepast om onduidelijkheden voor de huurders weg te nemen. Daarnaast wilde Woonpunt de kosten bij mutaties inzichtelijk maken en de verhuurbaarheid versnellen en optimaliseren.
  • Woonpunt levert normale kwaliteit en afwerking in haar woningbezit. Zij onderhoudt die kwaliteit en verwacht van de huurder hetzelfde.
  • Als de huurder een eigen inkleuring wil geven aan de woning is dat mogelijk binnen de beschikbare kaders.

Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen? 

Een Zelf Aangebrachte Voorziening is vaak een bouwkundige verandering aan de huurwoning door de huurder na het aangaan van het huurcontract. Voorbeelden zijn: tegelvloeren, ligbad, inloopdouche, dakkapel, bestratingen, rolluiken, keukenblok en -kastjes maar ook het verwijderen of plaatsen van tussenwanden en aanbouwen.

Waarom deze enquête?

Als bestuur van huurdersvereniging Woonbelang willen we graag peilen of het Z.A.V.-beleid van Woonpunt duidelijk is voor u als huurder en of het aansluit bij de wensen van zowel vertrekkende als nieuwe huurders.

De resultaten van deze enquête bespreken wij met Woonpunt.

De enquête bevat vragen die u met ja, nee of weet ik niet kunt beantwoorden. Bij de vijfde, zesde en de zevende vraag zijn meer antwoorden mogelijk. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Individule antwoorden zijn nooit zichtbaar.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bestuur HV Woonbelang

TENSLOTTE:

Bij aanmelding als lid van onze vereniging of na een wervingscampagne heeft u zich opgegeven als deelnemer aan ons digitaal ledenpanel. Wenst u niet meer deel te nemen hieraan dan verzoeken we u om een e-mailbericht te sturen aan info@woonbelang.com met het verzoek uw naam en e-mailadres van de deelnemerslijst te verwijderen. 

Het kan ook zijn dat u inmiddels verhuisd bent en niet meer bij Woonpunt huurt. Juist omdat u dan met het Z.A.V.-beleid van Woonpunt te maken heeft gehad, is het voor ons van belang dat u de enquête invult.  Als u niet meer bij Woonpunt huurt, wil u dan ook zo vriendelijk zijn dit door te geven op info@woonbelang.com zodat u in de toekomst geen enquêtes meer van ons ontvangt.  

Dank voor de medewerking.

Ga naar deze enquête