Enquete overzicht van "bekendheid bestuur HV Woonbelang"

Hoe bekend is het bestuur van huurdersvereniging Woonbelang bij haar leden?

De bedoeling van het digitaal ledenpanel van Woonbelang is geregeld de mening van u als huurder van Woonpunt te peilen over diverse onderwerpen op het gebied van wonen en woonomgeving. Wij vragen u als lid van dit panel medewerking hieraan te geven door de enquête vóór 18 maart 2015 in te vullen.

De enquête omvat 24 eenvoudige vragen die bij beantwoorden niet meer dan enkele minuten van uw tijd vragen. 

Let op: Wij verzoeken u tot het doorlopen van alle vragen.

De totaaluitslag wordt na afloop van de enquête op onze site gepubliceerd. Een samenvatting zal geplaatst worden in ons ledenblad WBlits.

Het bestuur van Hv Woonbelang dankt u voor uw deelname aan het ledenpanel.

Ga naar deze enquête