Enquete overzicht van "Klachten en reparatieverzoeken"

tevredenheidspeiling melding en afhandeling van klachten en reparatieverzoeken door Woonpunt in 2012

De bedoeling van het digitaal ledenpanel is geregeld de mening van u als huurder bij Woonpunt te peilen over onderwerpen op het gebied van wonen. Wij vragen u als lid van dit panel medewerking hieraan door de enquête vóór 7 maart 2013 in te vullen.

 

De vragen van deze enquête betreffen drie thema's:

A. uw tevredenheid over de wijze waarop u een reparatie of klacht hebt kunnen melden bij Woonpunt in 2012 (vraag 1 t/m 3)

B. uw tevredenheid over het feit of en zo ja hoe die reparatie of klacht in behandeling is genomen door Woonpunt in 2012 (vraag 4 t/m 6)

C. uw tevredenheid over hoe uw klacht werd afgehandeld of hoe de reparatie werd uitgevoerd door Woonpunt in 2012 (vraag 7 en 8)

Bij vraag 9 en 10 kunt u aangeven wat er zou kunnen veranderen en wat u belangrijk vindt bij klacht- en reparatie-afhandeling door Woonpunt.

In vraag 11 tenslotte kunt u aangeven hoe uw ervaring was met betrekking tot klachtafhandeling in 2011 en de jaren daarvoor

Let op: Wij verzoeken u tot het doorlopen van alle vragen. Ook indien u in 2012 of eerder géén reparatie of klacht gemeld heeft bij Woonpunt.

De totaaluitslag wordt na afloop van de enquête op onze site gepubliceerd.

Het bestuur van Hv Woonbelang dankt u voor uw deelname aan het ledenpanel.

 

Ga naar deze enquête