Sociaal Plan Woningstichting Woonpunt

In overleg met de huurdersvereniging heeft Woonpunt een sociaal plan opgesteld. Dit plan geldt voor alle huurders die noodzakelijkerwijs een verandering in hun woonsituatie moeten ondergaan als gevolg van woningverbetering of sloop in buurt of complex.

Het sociaal plan ligt ter inzage in ons kantoor te Maastricht.

Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken met een bestuurslid voor een deskundige uitleg.