Info & contact

De Huurcommissie

De huurcommissie is ondergebracht bij het Ministerie van VROM

Logo Huurcommissie

Postadres
De Huurcommisie
Postbus 16495
2500 BL ’s-Gravenhage

Telefoonnummer: 0800 - 488 72 43
Faxnummer: 070 - 375 42 00

Spreekuur
Het spreekuur in Centre Ceramique te Maastricht is sinds 1 juli 2011 vervallen.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website www.huurcommissie.nl.

Bijzonderheden
De huurcommissie oordeelt bij geschillen tussen huurders en verhuurders.
Dit kan gaan over huurprijsveranderingen, berekening van servicekosten, sleutelgelden overnamekosten en wat dies meer zij.