Formulieren

Inschrijfformulier Lid HV Woonbelang

Gebruik dit formulier om u als nieuw lid van HV Woonbelang in te schrijven.
U kunt tevens aangeven of u aan onze leden-enquêtes wilt deelnemen.

Tot schriftelijke wederopzegging machtig ik Woningstichting Woonpunt
om het maandelijkse contributiebedrag ad € 1,00 via de huurbetaling te innen.

Om adminstratief-organisatorische redenen wordt de contributie via de huur geïnd.
Het bedrag wordt daarna aan HV Woonbelang overgemaakt.

Vul alle gegevens in en klik op de knop ‘Inschrijven als lid’.

Uw accountgegevens
Enquêtes