Formulieren

Inschrijfformulier Lid HV Woonbelang

Gebruik dit formulier om u als nieuw lid van HV Woonbelang in te schrijven.

Tot schriftelijke wederopzegging machtig ik Woningstichting Woonpunt
om het maandelijkse contributiebedrag ad € 1,00 via de huurbetaling te innen.

Om adminstratief-organisatorische redenen wordt de contributie via de huur geïnd.
Het bedrag wordt daarna aan HV Woonbelang overgemaakt.

LET OP: Dit fomulier is enkel bestemd voor huurders bij Woonpunt die wonen in Maastricht en Mergelland

Uw accountgegevens
Enquêtes