Hoe bekend is het bestuur van huurdersvereniging Woonbelang bij haar leden?

De einddatum van deze enquête is bereikt! De resultaten zijn nu definitief.

1. Bent u lid van een Bewonersoverlegcommissie die aangesloten is bij Woonbelang?

Ja
40 stem(men)
42%
Nee
40 stem(men)
42%
Weet ik niet
16 stem(men)
17%

2. Hoe goed denkt u dat u het bestuur en de activiteiten van huurdersvereniging Woonbelang in het algemeen kent?

Goed
7 stem(men)
7%
Voldoende
25 stem(men)
26%
Enigszins
33 stem(men)
34%
Onvoldoende
23 stem(men)
24%
Niet
8 stem(men)
8%

3. Weet u hoe u Woonbelang kunt bereiken?

Ja
79 stem(men)
82%
Nee
17 stem(men)
18%

4. Als u het adres, telefoonnummer of e-mailadres van Woonbelang zou moeten vinden. Hoe doet u dat dan?

Via een telefoongids
1 stem(men)
1%
Via de gemeentegids
0 stem(men)
0%
Via Woonpunt
9 stem(men)
9%
Via internet
40 stem(men)
42%
Via het ledenblad van Woonbelang (WBlits)
28 stem(men)
29%
Ik heb de adresgegevens van Woonbelang opgeslagen of opgeschreven
18 stem(men)
19%

5. Als u contact zou zoeken met Woonbelang dan zou u in eerste instantie kiezen voor:

de telefoon
28 stem(men)
29%
het schrijven van een brief
0 stem(men)
0%
het sturen van een e-mailbericht
46 stem(men)
48%
het invullen van een reactieformulier op de site van woonbelang
14 stem(men)
15%
het bezoeken van het spreekuur na het maken van een afspraak
5 stem(men)
5%
het bezoeken van het spreekuur zonder een afspraak te maken
3 stem(men)
3%

6. Woonbelang heeft een website. Hoe vaak in het afgelopen jaar heeft u de site bezocht?

Nooit
50 stem(men)
52%
Een maal
17 stem(men)
18%
Twee tot drie maal
13 stem(men)
14%
Meer dan drie maal
16 stem(men)
17%

7. Waarom bezocht u de website van Woonbelang?

Uit nieuwgierigheid of interesse
28 stem(men)
29%
Om gericht naar informatie te zoeken
20 stem(men)
21%
Ik heb nooit de site van Woonbelang bezocht
48 stem(men)
50%

8. Heeft u bij het bezoeken van de site gevonden wat u wilde? Bijvoorbeeld informatie of een link naar een andere site.

Ja
41 stem(men)
43%
Nee
5 stem(men)
5%
Ik heb nooit gezocht op de site van Woonbelang
50 stem(men)
52%

9. Weet u dat u via de site kunt communiceren met het bestuur van Woonbelang?

Ja
36 stem(men)
38%
Nee
21 stem(men)
22%
Nee, want ik heb de site van woonbelang nooit bezocht
39 stem(men)
41%

10. Vindt u de site van Woonbelang voldoende informatief?

Ja
43 stem(men)
45%
Nee
4 stem(men)
4%
Ik kan geen mening geven want ik heb de site nooit bezocht
49 stem(men)
51%

11. De lay-out en de leesbaarheid van de site vindt u:

Goed
47 stem(men)
49%
Matig
2 stem(men)
2%
Slecht
0 stem(men)
0%
Geen mening
47 stem(men)
49%

12. Woonbelang geeft minstens twee keer per jaar het ledenblad WBlits uit. U leest dat:

Nooit
4 stem(men)
4%
Soms
11 stem(men)
11%
Altijd
81 stem(men)
84%

13. De lay-out en de leesbaarheid van WBlits vindt u:

Goed
75 stem(men)
78%
Matig
9 stem(men)
9%
Slecht
0 stem(men)
0%
Geen mening
12 stem(men)
13%

14. Wat vindt u van het aanbod aan informatie door Woonbelang via site en WBlits?

Onvoldoende
4 stem(men)
4%
Genoeg
71 stem(men)
74%
Teveel
0 stem(men)
0%
Geen mening
21 stem(men)
22%

15. In het algemeen vindt u de inhoud van de informatie via WBlits en site:

Interessant
35 stem(men)
36%
Niet interessant
4 stem(men)
4%
Relevant
38 stem(men)
40%
Niet actueel
3 stem(men)
3%
Geen mening
16 stem(men)
17%

16. Woonbelang maakt geen gebruik van Social Media (bijv. Facebook of Twitter) om te communiceren met haar leden. U vindt dat:

Jammer, want dat is een gemiste kans
13 stem(men)
14%
Maakt mij niet uit, want ik doe zelf ook niets met Social Media
25 stem(men)
26%
Prima zo, want ik heb geen behoefte aan informatie van Woonbelang via deze media
48 stem(men)
50%
Geen mening
10 stem(men)
10%

17. Kent u een of meer bestuursleden van Woonbelang?

Ja
26 stem(men)
27%
Nee
70 stem(men)
73%

18. Heeft u al eens het spreekuur van Woonbelang bezocht?

Ja
15 stem(men)
16%
Nee
81 stem(men)
84%

19. Weet u welke taken het bestuur van Woonbelang heeft?

Ja, grotendeels
24 stem(men)
25%
Enigszins
55 stem(men)
57%
Nee, geen idee
17 stem(men)
18%

20. In welke situatie(s) zou u als huurder van Woonpunt contact opnemen met Woonbelang? U kunt meer dan een antwoord geven.

Bij ontevredenheid over de bereikbaarheid van Woonpunt
16 stem(men)
5%
Bij ontevredenheid over het accepteren en de aanname van mijn klacht door Woonpunt
55 stem(men)
17%
Bij onvoldoende aanpak en oplossing van mijn klacht door Woonpunt
68 stem(men)
22%
Als er geen communicatie (meer) mogelijk is met Woonpunt naar aanleiding van een klacht
54 stem(men)
17%
Bij vragen met betrekking tot huurprijs en servicekosten
36 stem(men)
11%
Bij vragen over de leefbaarheid in de buurt
17 stem(men)
5%
Over vragen over het beleid dat Woonpunt op het gebied van wonen en huren voert
32 stem(men)
10%
Bij vragen over de woonruimteverdeling in mijn gemeente
10 stem(men)
3%
Bij vragen over het regeringsbeleid op het gebied van huren
17 stem(men)
5%
In geen enkel van bovenstaande gevallen neem ik contact op met Woonbelang
3 stem(men)
1%
in andere situatie
8 stem(men)
3%

21. Bent u bekend met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Woonbelang?

Ja
62 stem(men)
65%
Nee
34 stem(men)
35%

22. Bent u geïnteresseerd in de inhoud van het werk dat het bestuur van Woonbelang doet?

Ja, om te weten wat er zoal speelt op het gebied van huren en wonen
50 stem(men)
52%
Ja, en ik zou ook wel een bestuursfunctie of een ondersteunende taak willen uitvoeren
6 stem(men)
6%
Nee, ik vertrouw er op dat Woonbelang mijn belangen goed behartigt
39 stem(men)
41%
Nee
1 stem(men)
1%

23. Denkt u dat u een bestuursfunctie of taak zou kunnen uitvoeren? Maximaal drie antwoorden mogelijk.

Ja, want ik ben gemotiveerd en heb er tijd voor en ik wil ook eventueel cursussen volgen.
7 stem(men)
6%
Ja, want ik heb bestuurlijke aervaring (voorzitter, secretaris, penningmeester, pr e.d.)
11 stem(men)
9%
Ja, want ik heb kennis op het gebied van de volkshuisvesting
3 stem(men)
2%
Nee, daar heb ik geen tijd voor
46 stem(men)
38%
Nee, ik denk dat ik niet genoeg weet van de materie
50 stem(men)
41%
Nee, want er valt nauwelijks iets te bereiken
4 stem(men)
3%

24. Als het bestuur van Woonbelang een informatiebijeenkomst zou organiseren voor mensen die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie of een afgebakende bestuurstaak, komt u daar dan naar toe?

Ja, zeker
4 stem(men)
5%
Misschien, het hangt namelijk af van de functies of taken die vacant zijn
34 stem(men)
40%
Nee
46 stem(men)
55%