tevredenheidspeiling melding en afhandeling van klachten en reparatieverzoeken door Woonpunt in 2012

De einddatum van deze enquête is bereikt! De resultaten zijn nu definitief.

1. Hebt u in 2012 een klacht of reparatie gemeld bij Woonpunt?

Ja
69 stem(men)
86%
Nee
11 stem(men)
14%

2. Hoe hebt u die klacht of dat reparatieverzoek bij Woonpunt gemeld?

Ik heb gebeld
51 stem(men)
64%
Ik heb een email gestuurd
7 stem(men)
9%
Via de website van Woonpunt
5 stem(men)
6%
Ik ben op kantoor geweest
1 stem(men)
1%
Anders
5 stem(men)
6%
Ik heb in 2012 geen klacht of reparatieverzoek gemeld bij Woonpunt. Ga naar de volgende vraag.
11 stem(men)
14%

3. Uw tevredenheid op de wijze waarop aan de klacht of het reparatieverzoek aandacht werd besteed bij Woonpunt.

Heel tevreden
16 stem(men)
20%
Tevreden
26 stem(men)
33%
Niet tevreden/niet ontevreden
13 stem(men)
16%
Ontevreden
6 stem(men)
8%
Heel ontvreden
8 stem(men)
10%
Ik heb in 2012 geen klacht of reparatieverzoek gemeld bij Woonpunt. Ga verder naar de volgende vraag.
11 stem(men)
14%

4. Wanneer werd u geïnformeerd over de wijze waarop uw reparatie of klacht in behandeling zou worden genomen?

direct bij de melding
34 stem(men)
43%
op een later tijdstip
35 stem(men)
44%
Ik heb in 2012 geen klacht of reparatieverzoek gemeld bij Woonpunt. Ga verder naar de volgende vraag.
11 stem(men)
14%

5. Hoe gebeurde dat?

telefonisch
49 stem(men)
61%
per e-mail of via internet
10 stem(men)
13%
Ik werd doorverwezen naar derden
10 stem(men)
13%
Ik heb in 2012 geen klacht of reparatieverzoek gedaan bij Woonpunt. Ga verder naar de volgende vraag.
11 stem(men)
14%

6. Uw tevredenheid over de wijze waarop dit werd gedaan.

heel tevreden
13 stem(men)
16%
tevreden
34 stem(men)
43%
niet tevreden / niet ontevreden
12 stem(men)
15%
ontevreden
8 stem(men)
10%
heel ontevreden
2 stem(men)
3%
Ik heb in 2012 geen klacht of reparatieverzoek gemeld bij Woonpunt. Ga verder naar de volgende vraag.
11 stem(men)
14%

7. Bent u tevreden over hoe uw klacht werd afgehandeld of hoe de reparatie uitgevoerd werd?

heel tevreden
10 stem(men)
13%
tevreden
28 stem(men)
35%
niet tevreden / niet ontevreden
13 stem(men)
16%
ontevreden
7 stem(men)
9%
heel ontevreden
11 stem(men)
14%
Ik heb in 2012 geen klacht of reparatieverzoek gedaan bij Woonpunt. Ga verder naar de volgende vraag..
11 stem(men)
14%

8. Alleen invullen Indien u bij de vorige vraag ontevreden of heel ontevreden geantwoord heeft. Waar zat dan het probleem? U kunt meer mogelijkheden aanvinken.

Ik werd niet gebeld of gemaild. Er werd niet gecommuniceerd met mij.
8 stem(men)
19%
Afspraken werden niet nagekomen.
4 stem(men)
9%
De klacht is niet opgelost.
13 stem(men)
30%
De reparatie is niet of slecht uitgevoerd.
7 stem(men)
16%
Ik heb in 2012 geen klacht of reparatieverzoek gedaan bij Woonpunt. Ga verder naar de volgende vraag.
11 stem(men)
26%

9. Wat dient Woonpunt, volgens u, te verbeteren bij de aanmelding en behandeling van klachten en reparatieverzoeken? U kunt meer mogelijkheden aanvinken.

de aanname van de klachten of reparatieverzoeken
14 stem(men)
18%
de snelheid van behandeling
22 stem(men)
28%
de wijze van afhandeling
31 stem(men)
39%
Ik heb geen suggestie omdat ik in 2012 geen contact gehad heb met Woonpunt.
12 stem(men)
15%

10. Wat is, volgens u, het belangrijkst bij het melden van een klacht of reparatieverzoek? U mag maximaal twee keuzes maken uit de hieronder staande mogelijkheden. Graag ook beantwoorden als u geen klacht heeft ingediend.

Dat ik serieus genomen wordt.
37 stem(men)
28%
Dat ik een duidelijk en snel antwoord krijg.
35 stem(men)
27%
Dat een registratienummer betreffende de klacht of het reparatieverzoek aan mij wordt gegeven.
13 stem(men)
10%
Dat bij doorverwijzing duidelijke afspraken worden gemaakt over de afhandeling
45 stem(men)
35%

11. Indien u vóór 2012 een of meer klachten of reparatieverzoeken heeft doorgegeven aan Woonpunt; hoe waren in algemene zin uw ervaringen daarmee?

overwegend slecht
8 stem(men)
10%
overwegend matig
17 stem(men)
21%
overwegend goed
55 stem(men)
69%