3 December 2019

Spreekuur wijzigt bij Woonbelang

Woonbelang wijzigt haar spreekuren

Met ingang van 4 december 2019 zullen de vrije inloopspreekuren voor huurders bij Woonpunt op maandagmiddag en vrijdagmorgen vervallen.

Iedere woensdag van 14:00u. tot 15:30u. is er wel gelegenheid om zonder afspraak binnen te lopen in ons kantoor . 

Wat blijft zoals het was, is dat u telefonisch of per e-mail een afspraak kunt maken op een moment dat u het best schikt en waar bij ons nog ruimte in de agenda is.

Bel hiervoor naar 043-354 09 19 (bij afwezigheid kunt u inspreken en wordt u teruggebeld)

of

stuur een e-mailbericht naar info@woonbelang.com met een verzoek voor een afspraak.

LET OP: Als u een of meer klachten heeft over Woonpunt dan dient u deze éérst voor te leggen aan Woonpunt. Komt u in overleg met Woonpunt niet tot een oplossing van het probleem dan kunt u zich tot Woonbelang wenden.