14 Oktober 2016

Huurdersconferentie Maastricht

HUURDERSCONFERENTIE MAASTRICHT op 19 november 2016

Op zaterdag 19 november organiseren Woonbelang, Servaassleutel en Woonvallei voor al hun leden -en dat zijn er 7000 !- een gezamenlijke Huurdersconferentie.

MELD U NU AAN want VOL=VOL.  Hoe? Zie hieronder.

Waar:         Ontmoetingscentrum Aen de Wan  Einsteinstraat  Maastricht/Heer


Programma zaterdag 19 november:
12:30u. Welkom
13.00u. opening      voorzitter van de dag is Dhr. George Vogelaar
13:10u. 1e deel Informatief
 • wat zijn prestatieafspraken
 • prestatieafspraken in Maastricht door wethouder G.van Grootheest
 • visie van de corporatiedirecteuren van Woonpunt, Servatius en Maasvallei
 • prestatieafspraken vanuit het huurdersperspectief door Woonbonddirecteur Ronald Paping
14:15u. pauze-activiteiten
 • infostands huurdersverenigingen en corporaties
 • Meet & Greet
 • wat vindt u: 3 stellingen
15:15u. 2e deel Verdieping
 • reactie op stellingen
 • vragen door deelnemers
 • de (nabije) toekomst Ronald Paping
 • conclusies
16:00u. afsluiting en borrel


Een van de veranderingen, die de nieuwe Woningwet 2015 heeft opgeleverd, is dat de huurders via hun huurdersvereniging invloed hebben op de zogenaamde Prestatieafspraken. Bij het tot stand komen daarvan zijn de Huurdersverenigingen gelijkwaardig aan Corporaties en Gemeente. In de afspraken worden veel zaken op volkshuisvestelijk gebied vastgelegd voor de periode van een jaar.

De genoemde huurdersverenigingen betrekken hun leden met deze conferentie bij de tot standkoming van de prestatieafspraken voor de Gemeente Maastricht in het jaar 2017. 

HET BESTUUR VAN WOONBELANG ROEPT AL HAAR LEDEN HIERBIJ OP ZICH AAN TE MELDEN VOOR DEZE CONFERENTIE.

--------------------------------------------------------------

Aanmelden:

Lid Woonbelang: ga naar Info & Contact in het hoofdmenu en kies het contactformulier.

Vul uw gegevens in en bij bericht: uw woonadres* en de vermelding deelname aan de conferentie op 19 november. 

U ontvangt begin november de definitieve uitnodiging.

Bent u nog geen lid? Gebruik dan éérst het ledeninschrijfformulier onder het hoofdmenu Formulieren op deze site en vervolgens meldt u zich op de hierboven beschreven wijze met het contactformulier aan voor de huurdersconferentie.

U ontvangt begin november de definitieve uitnodiging.

* = verplicht