Uitnodiging

Gepubliceerd op 13 April 2022

Op zaterdag 28 mei houdt Woonbelang Maastricht en Mergelland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Het bestuur nodigt haar leden graag hiervoor uit.

In WBlits50 - zie HIERONDER- ziet u hoe u zich kunt aanmelden voor deze bijeenkomst. Kijk daarvoor op bladzijde 5 en 6.

De agenda staat op bladzijde 3. 

Door deel te nemen heeft u als lid invloed op de koers die uw vereniging vaart. 

Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid over het afgelopen verenigingsjaar (2021). Daarnaast blikt het bestuur vooruit en presenteert de activiteiten voor het lopend jaar.   

Voorafgaand aan de vaste agendapunten worden de komende huurverhogingen op 1 juli en het portefeuilleplan van Woonpunt door een medewerker van Woonpunt besproken, toegelicht en uitgelegd.   

WBlits 50

WBlits 50

Gepubliceerd op 1 April 2022

Rond 1 april is de nieuwe WBlits bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer.

Hier kunt u WBlits 50 lezen.

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. 

Alles wat u moet weten over huren, de rechten en plichten die u heeft, vindt u helder verwoord in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   

RECTIFICATIE

Op de voorpagina van WBlits 50 is een fout geslopen in de aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op zaterdag 28 mei 2022.

In de tekst wordt abusievelijk 23 oktober vermeld.

DAT IS NIET CORRECT.

28 Mei is de enige juiste datum zoals ook in uitnodiging op bladzijde 3 van WBlits 50 en de aanmeldkaart op bladzijde 6 vermeld wordt.