Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Gepubliceerd op 10 November 2021

Op 23 oktober vond de uitgestelde jaarvergadering (ALV) voor de leden plaats.

herbenoeming

Ria Makatita-Hendrix maakt in 2021 haar derde bestuurstermijn vol. Zij stelde zich herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen.  

jubileum 

Naast de vaste agendapunten werd aandacht geschonken aan het feit dat Woonbelang in 2020 haar 25-jarig jubileum had willen vieren. De covid-pandemie gooide echter alles overhoop. Om toch een feestelijk tintje te geven aan de vergadering werd aan de aanwezigen een kleine lunch aangeboden.

Ook kreeg iedereen een usb-stick met het Woonbelanglogo als tastbare herinnering.

bestuurder Woonpunt

Aansluitend aan de vergadering stelde Wim Hazeu -bestuurder van Woonpunt sinds 1 april- hiertoe uitgenodigd door het bestuur zich aan ons voor. Hij schetste een beeld van hoe Woonpunt er op dit moment voor staat en hij ging in op vragen die aanwezigen stelden. 

Verslag

Hier vindt u het conceptverslag van de ledenvergadering.

Dit verslag wordt behandeld en vastgesteld in de komende ALV in 2022.  Leden ontvangen de uitnodiging voor de jaarvergadering via het ledenblad WBlits.

Hier kunt u het secretarieel jaarverslag 2020 en het activiteitenplan 2021 inzien.  

-