25 Maart 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 GAAT NIET DOOR OP 14 MEI 2020  

Het bestuur van HV Woonbelang heeft er in de voorbije jaren altijd naar gestreefd de Algemene Ledenvergadering in de maand mei plaats te laten vinden. 

Leden van Woonbelang treffen in het verenigingsblad WBlits 42* op bladzijde 7 de agenda en de oproep aan om de ALV 2020 op 14 mei bij te wonen.

* WBlits 42 valt samen met De Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond omstreeks 4 april bij u in de brievenbus. De opmaak van ons ledenblad lag al bij de drukker vóórdat de aangescherpte maatregelen van 23 maart van de regering bekend werden gemaakt. 

Het overheidsadvies in verband met de beheersing van de Coronavirusverspreiding om niet met meer dan twee personen bijeen te komen in de openbare ruimte maakt het onmogelijk om de ALV door te laten gaan. Vooralsnog geldt dit advies in ieder geval tot en met 1 juni 2020. 

Statutair dient de ALV vóór 1 juli plaats te vinden. In theorie zou in juni de vergadering dus doorgang kunnen vinden.

Het bestuur wacht de landelijke ontwikkelingen af en zal via deze site een nieuwe datum bekend maken.  

"We wensen iedereen sterkte en goede moed toe bij het overbruggen van deze onzekere tijd."     

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers


16 Maart 2020

Corona

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET BEREIKBAARHEID VAN HUURDERSVERENIGING WOONBELANG

Het bestuur van HV Woonbelang heeft op 16 maart besloten het kantoor te sluiten voor vergaderingen, bijeenkomsten en overleggen ongeacht de grootte van de groep mensen die er bij betrokken is. 

GEEN INLOOPSPREEKUUR

Tevens vervalt het inloopspreekuur op woensdagmiddag van 14:00 - 16:00u. 

Wanneer wij weer spreekuur houden, is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. Zodra het weer kan, zullen wij dat melden op deze site.

Wilt u contact opnemen met Woonbelang dan kan dat via telefoon en e-mail of door het insturen van een formulier zoals u dat vindt op deze site.

Wij BLIJVEN functioneren. 

WIJ BLIJVEN OOK BEREIKBAAR.

Het hoofdsecretariaat bemant als enige het kantoor. De bestuursleden en vrijwilligers werken van thuis uit.  Alle communicatie verloopt via info@woonbelang en het telefoonnr. 043-354 09 19

U wordt dus dringend verzocht NIET naar kantoor te komen maar te e-mailen of te bellen.