8 Juni 2020

Corona protocol

Kantoor Woonbelang is weer open voor leden en huurders, bestuur, vrijwilligers en bijeenkomsten van maximaal 5 personen !

Sinds 1 juni wordt met in achtneming van de RIVM-richtlijnen weer gewerkt en vergaderd op het kantoor van Woonbelang.

Leden en huurders kunnen op afspraak ook weer het spreekuur bezoeken. U kunt om een afspraak te maken bellen op 043-3540919 of een e-mailtje sturen naar info@woonbelang.com    

We vragen iedere bezoeker van ons kantoor rekening te houden met ons

Corona-protocol | Kantoor HV Woonbelang

  • direct bij aankomst uw handen wassen.
  • in de wachtruimte kan één (1) persoon plaatsnemen. Maximaal twee (2) maar alleen indien zij tot hetzelfde huishouden behoren.
  • bezoekers betreden niet de kantoor(werk)ruimte. Van eenieder wordt verwacht dat deze zijn of haar verantwoordelijkheden kent én neemt. Blijf dus thuis bij corona-gerelateerde klachten. Neem zonodig contact op met de GGD: 0800-1202
  • Iedere bezoeker vult de aanwezigheidslijst in. Deze kan indien nodig gebruikt worden bij een contactonderzoek. De lijst wordt vernietigd nadat deze geen nuttige bijdrage meer levert.
  • Bewaak en bewaar anderhalve meter afstand tot de andere aanwezigen.
  • Na ieder bezoek of na iedere bijeenkomst worden contactoppervlakken zoals tafels en deurklinken gereinigd.

ALLEEN SAMEN VOORKOMEN WE DE VERSPREIDING VAN HET CORONA-VIRUS ZOLANG DIT NIET BESTREDEN KAN WORDEN MET EEN VACCIN EN DE ANDERHALVE-METER-SAMENLEVING NODIG IS.

DANK VOOR UW MEDEWERKING