10 Juli 2020

Registratiepunt voor huurders met financiële problemen ten gevolge van corona-maatregelen

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders, die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten, een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wij vragen u gebruik te maken van deze registratiemogelijkheid als uw verhuurder* "niet thuis" geeft als u melding maakt van betalingsproblemen als gevolg van coronamaatregelen.  

Hoewel we vinden dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.

naar registratiepunt huurcommissie      

* dat kan ook een andere verhuurder dan Woonpunt zijn.


6 Juli 2020

De zomeruitgave van ons ledenblad is er !

Foto:  'Summer Gardens' door PrivatePit CC BY 2.0 


Afgelopen zaterdag viel ons kwartaalblad WBlits weer bij onze leden in de brievenbus. Ook nu weer samen met de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond. Een schat aan uitgebreide informatie ten behoeve van onze leden.

Een voordeel dat je hebt als lid van Woonbelang. Alles op papier en gemakkelijk te raadplegen.   

WBlits 43 is hier volledig te vinden. OPEN DE LINK  

Om auteursrechtelijke redenen kunnen wij de Huurwijzer hier niet publiceren.

Op kantoor hebben wij een aantal losse exemplaren van de Huurwijzer die uitgereikt kunnen worden (één per woonadres / huurder bij Woonpunt). Interesse? Bel even naar 043-354 09 19 

In deze WBlits komen aan de orde:

  • Van Belang    Column van de voorzitter
  • Advies huurverhoging 2020 aan Woonpunt
  • Ratten
  • Antikraak of huur?
  • 25 jaar Woonbelang in getallen en foto's
  • Coronamaatregelen op kantoor Woonbelang

VEEL LEESPLEZIER !