29 December 2020

WBlits 45

Vlak voor de Kerst is ons ledenblad WBlits 45 samen met Huurwijzer 4 - 2020 in de brievenbus gevallen bij onze leden.

Huurwijzer is het woonmagazine dat de Nederlandse Woonbond uitgeeft. Als service aan onze leden voegen wij dit ieder kwartaal bij ons eigen ledenblad.

In het voorjaar van 2021 is de Huurwijzer nagenoeg geheel gewijd aan de huurverhogingen die per 1 juli 2021 ingaan. Alles wat u moet weten over rechten en plichten van huurder én verhuurder (Woonpunt) met betrekking tot de huurprijs vindt u in dit magazine. Een goede reden om lid te worden van Woonbelang. Voor slechts € 1,- per maand zit u op de eerste rij. 

Als lid van Woonbelang ontvang je zo veel extra informatie op het gebied van huren.    

In WBlits 45 komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde.

  1. Uitslag enquête 2020 over de Prestatie-afspraken in Maastricht

  2. Van Belang: column van de voorzitter

  3. Woonbelang kijkt VOORUIT

  4. Bent u geïnteresseerd in ons?

  5. Ingezonden brieven  

WBlits 45 is helemaal te lezen. Open hier WBlits 45

VEEL LEESPLEZIER.....

Om auteursrechtelijke redenen kan de uitgave van de Nederlandse Woonbond "Huurwijzer" hier niet gepubliceerd worden.    
-

21 December 2020

Enquête onder huurders in Maastricht 2020

Wat vinden huurders belangrijk?

Met deze vraag hebben de besturen van de huurdersverenigingen Woonbelang, Servaassleutel en Woonvallei een enquête uitgezet onder 13.000 huurders in Maastricht.  

Jaarlijks stellen de gemeente samen met de woningcorporaties de zogenaamde Prestatieafspraken op. Sinds de nieuwe Woningwet van 2015 hebben de huurders bij monde van de huurdesverenigingen een gelijkwaardige stem in de tot standkoming van de Prestatieafspraken. Voordeel is dat de huurders daarmee invloed aan 'de voorkant' hebben op het brede veld van onderwerpen die in de Prestatieafspraken opgenomen worden.

Hoe werkt dat dan?

De op dit gebied samenwerkende Maastrichtse huurdersverenigingen zijn wettelijk verplicht om de huurders te raadplegen over de inbreng in de Prestatieafspraken. Daartoe zijn in voorgaande jaren een huurdersconferentie en huurdersraadplegingen georganiseerd. In 2020 hebben de besturen gekozen voor een enquête. Het grote voordeel hiervan is dat een heel grote groep huurders bereikt is. In de diverse werkgroepen en in het ambtelijk en bestuurlijk overleg dat ieder jaar vooraf gaat aan de ondertekening van de Prestatieafspraken houden de bestuurders namens de huurdersverenigingen stevast de vinger aan de pols zodat de huurdersbelangen meegewogen en meegenomen worden in de afspraken. 

De uitslagen en bevindingen naar aanleiding van deze enquête worden in het begin van 2021 gepresenteerd aan de Gemeente Maastricht en de directies van de Corporaties Woonpunt, Servatius en Maasvallei.  

De uitslag (samenvatting) van de enquête kunt u vinden door hier te klikken. 

-         

   

18 December 2020

Eindejaarswens 2020

Eindejaarswensen van het bestuur van Woonbelang, medewerkers en vrijwilligers

Geen SPREEKUUR VOOR HUURDERS EN LEDEN in de Kerst- en Nieuwjaarperiode

In de periode van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 is het kantoor gesloten.

Vanaf maandag 4 januari is -vanwege coronamaatregelen- alleen op afspraak bezoek aan kantoor mogelijk.   


18 December 2020

Woonpunt feliciteert Woonbelang Maastricht en Mergelland

vlnr. Ton Mans - John van Geel - Igo Gorissen - Nicole Driessen - Wim Schlösser - Gemma Gerrits - Math Vestjens - Linda Jansen - Emiel Panis 

Woonpunt feliciteert HV Woonbelang Maastricht & Mergelland met het 25-jarig jubileum 

Op maandag 30 november 2020 werden het bestuur, medewerkers en vrijwilligers ten kantore van Woonpunt in een korte corona-proof bijeenkomst even in het zonnetje gezet.

'We kennen Woonbelang als een partner die goed met ons meedenkt, maar het bovenal belangrijk vindt huurders een stem te geven. Jullie zijn open minded en komen altijd beslagen ten ijs.' aldus Ton Mans bestuurder Woonpunt a.i.