7 April 2020

WBlits 42

De voorjaars-editie van ons ledenblad WBlits is verschenen !

  

Ook nu weer wordt WBlits aan onze leden per post toegestuurd in combinatie met de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond. In deze Huurwijzer wordt speciaal aandacht besteed aan de huurverhogingsronde 2020. Alle aspecten hiervan komen aan de orde. Onze leden kunnen hiermee gedetailieerd nakijken of de huurverhoging die per 1 juli ingaat correct is berekend en of er mogelijkheden zijn tot aanpassingen.

Een voordeel dus als je lid bent van Woonbelang. Alles op papier en gemakkelijk te raadplegen.

Om auteursrechtelijke reden kunnen wij de Huurwijzer hier niet publiceren.

Op kantoor hebben wij een aantal exemplaren die uitgereikt kunnen worden (1 per woonadres/huurder bij Woonpunt). Als u een in bezit wilt krijgen, gelieve dan hiervoor een telefonische afspraak te maken (043-354 09 19).

In de nieuwe WBlits komen diverse onderwerpen aan de orde:

  • Woonbelang 25 jaar
  • Woonbelang 2.0
  • nieuws uit een BOC
  • een drieluik over renoveren

Veel leesplezier !

WBlits 42 is hier volledig te vinden: open de link

Graag nog uw aandacht voor het volgende.

Op bladzijde 7 van WBlits 42 staat de uitnodiging aan alle leden van Woonbelang om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op 14 mei aanstaand. Vanwege de maatregelen omtrent de coronavirusbestrijding is de vergadering op deze datum komen te vervallen.
Op deze site wordt te zijner tijd bekend gemaakt wanneer deze vergadering alsnog doorgaat.  

        

6 April 2020

bericht van de voorzitter

BERICHT VAN JOHN VAN GEEL    voorzitter

Beste leden van Woonbelang, huurders bij Woonpunt,

De hele wereld is in de ban van het Coronavirus. Overheden nemen allerlei maatregelen om het Coronavirus in te dammen en te bestrijden. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin om de ernstige ziekte, die het virus veroorzaakt, aan te kunnen.

De Nederlandse overheid neemt in overleg met het RIVM maatregelen die ons allen treffen. Samen kunnen we er voor zorgen dat het virus niet explodeert en de zorgverleners alle patiënten kunnen helpen. Het is nu doorbijten, binnenblijven, afstand bewaren en goed voor uzelf zorgen zodat zowel u als uw omgeving niet door het virus getroffen worden.

Sterkte gewenst met het binnenblijven, blijf gezond en hopelijk kunnen we straks weer allemaal genieten van de komende zomer, het mooie weer en de buitenlucht.