20 Mei 2019

ALV 2019

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

woensdag 5 juni 2019    om    19:30u.

't Heegeneerke (De Boeckel)

Roserije 410   6228 DN Maastricht (wijk De Heeg) 

 

De agenda is als volgt:

1. opening en mededelingen door de voorzitter

2. kennismaking met HOUSING MAASTRICHT

         Deze organisatie helpt mensen die (tijdelijk) in een beschermde woonomgeving of een opvangvoorziening hebben gewoond maar inmiddels toe zijn aan een volgende stap naar zelfstandigheid. Zij krijgen de mogelijkheid een nieuwe start te maken in een eigen huurwoning.

3. verslag Algemene ledenvergdering 28 mei 2018

4. secretarieel jaarverslag 2018

5. financieel jaarverslag 2018

   accountantsverklaring 2018

   begroting 2019

6. activiteitenplan 2019

7. bestuursverkiezing    Aftreden en herkiesbaar zijn:                       

                                       Dhr. J. van Geel en Dhr. W. Schlösser

8. rondvraag en sluiting

De vergaderstukken worden aan iedere deelnemer, die lid is van de vereniging, aan het begin van de vergadering uitgereikt. Deze zijn eveneens voor leden op aanvraag bij ons kantoor verkrijgbaar.