15 Mei 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

OPROEP AAN ALLE LEDEN

Op maandag 28 mei aanstaand wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Aanvang 19:30u. in de Boeckel Roserije 410, 6228 DN  Maastricht

wijk De Heeg. 

Hier vindt u de agenda.

Het secretarieel Jaarverslag 2017 is hier te lezen.

Aan de Algemene Ledenvergadering kunnen ALLEEN leden van Woonbelang deelnemen.

Hoe weet u dat u lid bent?  Als u ons ledenblad WBlits (4x / jaar) ontvangt, bent u lid van de vereniging. 

Leden kunnen alle vergaderstukken opvragen via ons kantoor vanaf 14 mei.

Stuur daarvoor een e-mailbericht aan info@woonbelang.com

met vermelding van naam, woonadres en "Jaarstukken 2017".

14 Mei 2018

WBlits 34

WBlits 34 is verschenen! Wederom in combinatie met Huurwijzer van de Woonbond.

Ons ledenblad is hieronder te lezen. De Huurwijzer kunnen wij om auteursrechtelijke reden niet publiceren. Leden van Woonbelang ontvangen WBlits en Huurwijzer in de brievenbus.

BELANGRIJK!

In deze uitgave staat de uitnodiging aan alle LEDEN van Woonbelang om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering.

Lees hier WBlits 34