10 Maart 2017

PERSBERICHT

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft het bestuur een persbericht laten uitgaan.

Persbericht

Huurdersvereniging Woonbelang (Maastricht en Mergelland): Afschaffen verhuurderheffing noodzakelijk.

Het bestuur van de Woonbelang volgt met belangstelling de ontwikkelingen richting de verkiezingen en het regeerakkoord voor de komende jaren. Het bestuur is unaniem van mening dat het Kabinetsbeleid van de afgelopen jaren desastreus heeft uitgepakt voor huurders in Maastricht en het Mergelland. De huren zijn gigantisch gestegen, de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn opgelopen en de investeringen in onderhoud en duurzaamheid zijn fors gedaald.   

Dat moet volgens Woonbelang de komende vier jaar echt anders. De huren moeten na jaren van gigantische stijgingen weer omlaag. Er moet fors gerenoveerd en nieuw gebouwd worden, ook dient aan mensen behorende tot de vele nieuwe doelgroepen een betaalbare woning geboden te worden. Er moet daarnaast veel meer geïnvesteerd worden in energiebesparing en gebruik van duurzame energie. 

De huidige regering heeft de afgelopen vier jaar problemen opgestapeld voor de huursector. Nu is het tijd om eens wat positiefs te doen voor de vele huurders. Schaf de verhuurderheffing af (een eenzijdige belasting op sociale huren van bijna twee maanden huur), zodat huurdersorganisaties de komende jaren prestatieafspraken met gemeenten en verhuurders kunnen maken voor goed en betaalbaar wonen. 

Hoe denken de grootste politieke partijen erover. In hun verkiezingsprogramma’s staat kort geformuleerd het volgende over de verhuurderheffing:

D66

Structurele verlaging voor investeringen

PVV

Verlagen met 1 miljard

50Plus

Tegen verhuurderheffing

GroenLinks

Afschaffen verhuurderheffing in ruil voor investeringen

VVD

Verhogen om verkoop te stimuleren

CDA

Heffing verlagen en dat deel inzetten voor nieuwbouw en energiebesparing

SP

Omzetten in een investeringsplicht en huurverlaging

PvdA

Omzetten in instrument voor betaalbaarheid en nieuwbouw. Rijksfonds voor Wonen.

CU

Afschaffen in combinatie met huurverlaging

PvdD

Afschaffen

DENK

Afschaffen

SGP

--

Als u wilt weten wat deze partijen vinden over andere belangrijke onderwerpen voor huurders, dan kunt u een uitgebreid overzicht vinden op www.woonbelang.com.

 Om te bepalen welke partij het beste past bij uw belangen als huurder kunt u de Huurstemwijzer van de Woonbond raadplegen. Aan de hand van elf stellingen kunt u zien welke partij het best bij u als huurder past. U komt bij de Huurstemwijzer via https://huurstemwijzer.woonbond.nl

Einde persbericht

Bij het persbericht is een overzicht van de verkiezingsprogrammapunten op het gebied van huren en wonen van de diverse politieke partijen gevoegd. U kunt dat hier vinden.