20 December 2017

Eindejaarswensen van het Bestuur van Woonbelang

GEEN INLOOPSPREEKUUR IN KERSTPERIODE

In de periode van vrijdag 22 december tot en met 5 januari 2018 is er geen inloopspreekuur voor leden van Woonbelang en huurders van Woonpunt.

Vanaf 8 januari 2018 zijn onze spreekuren weer als gebruikelijk op:

  • Maandag en Woensdag van 14:00u. tot 16:00u.
  • Vrijdag van 10:00u. tot 12:00u.

met uitzondering van feestdagen.

U kunt dan weer zonder afspraak binnenlopen in ons kantoor aan het Malpertuisplein 46.

   

20 December 2017

WBlits 33 December 2017

*

Op 22 december wordt WBlits 33 samen met het blad Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond bij de leden van Woonbelang thuisbezorgd.

Hoofdonderwerp is de conferentie die de drie Maastrichtse huurdersverenigingen samen georganiseerd hebben voor huurders in Maastricht.

Daarnaast is er een terugblik op de halfjaarlijkse bijeenkomst van Bewonersoverlegcommissies met het bestuur van Woonbelang.

Voor de volledige inhoud van WBlits 33 kunt u hier klikken.

Veel leesplezier toegewenst!

*

20 December 2017

Prestatieafspraken 2018

Op 30 november 2017 zijn de Prestatieafspraken

voor het jaar 2018 officieel getekend.

van links naar rechts: 

  • Dhr. J. van Geel, voorzitter HV Woonbelang
  • Mw. M. Depondt-Olivers, voorzitter R.v.B. Woonpunt
  • Dhr. J.Gerats, wethouder Gemeente Maastricht   

18 December 2017

Woonpunt 100

bestuur Woonbelang feliciteert Woonpunt

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Woonpunt heeft het bestuur van Woonbelang namens alle leden aan de Raad van Bestuur van Woonpunt, zijnde Mw. M. Depondt-Olivers (2e van links) en Dhr. G. Kerckhoffs (links), een cadeau overhandigd. Op een van de vier tegels, die de lijst omvat, staat de Latijnse tekst: "Facta non Verba" In het Nederlands betekent dat "Geen woorden, maar daden". 

"De interpretatie hiervan wordt aan de lezer zelf overgelaten", zo is de reactie van Woonbelang op de vraag hoe deze tekst bedoeld is.  

18 December 2017

Kort verslag Huurdersconferentie 2017

Verdeeld over twee avonden en twee zaterdagmiddagen in oktober 2017 hebben de huurdersverenigingen Woonbelang, Servaassleutel en Woonvallei een huurdersconferentie georganiseerd voor hun leden.

Hoofdthema was de Prestatieafspraken. Dat zijn de afspraken die de drie woningcorporaties (Woonpunt, Servatius en Maasvallei) in samenspraak met de Gemeente Maastricht en de Huurdersverenigingen maken. De besturen van de drie huurdersverenigingen raadplegen daarom vóór ondertekening van de jaarlijkse afspraken hun leden.

In het totaal hebben 186 huurders/leden deelgenomen. Zij kregen allen de centrale vraag voorgelegd of zij konden instemmen met de koers en visie die de besturen van de drie huurdersverenigingen hebben bij het opstellen van de Prestatieafspraken. Er werd zowel gekeken naar de resultaten van de Prestatieafspraken 2017 (PA2017) als naar de nieuwe PA 2018.

Voor de pauze was een algemeen informerend programma voorzien dat aangevuld werd met de kritische visie die de bestuurders van de huurdersverenigingen hebben op diverse onderdelen van de PA 2017.

Na de pauze kwamen de aanwezigen aan de beurt. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd goed gebruik gemaakt. 

Het programma van de vier conferenties ziet u hier.

U kunt het het schriftelijk verslag van alle vier de bijeenkomsten lezen in een apart bericht hieronder.

De algehele conclusie is dat de aanwezigen de kritische houding van de drie besturen onderschreven en dat de speerpunten voor 2018 akkoord bevonden werden.

Enige uitspraken van deelnemers bij het verlaten van de zaal:

"Zeer goed en verhelderend"

"Bijeenkomst was nuttig en duidelijk"

"Tevreden over de koers"

"Goede bijeenkomst! Veel succes met de onderhandelingen"

"Ga zo door. Prima"

Tachtig procent van de deelnemers waardeerde de bijeenkomsten positief. Twintig procent had geen uitgesproken positieve of negatief indruk.

18 December 2017

Huurdersconferentie 2017

Schriftelijk verslag van de vier huurdersbijeenkomsten in het kader van de Prestatieafspraken 2017 en 2018

Hier vindt u

het schriftelijk verslag van de Huurdersconferentie 2017.