11 Mei 2016

Jaarverslag 2015

Op maandag 9 mei heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. U treft hier het jaarverslag, de accountantsverklaring en het activiteitenplan 2016 aan zoals deze behandeld zijn op de alv. 

Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. Tevens wordt het activiteitenplan voor het lopende verenigingsjaar besproken.

Bij acclamatie zijn herkozen de heren, Van Geel, Van der Heijden en Schlösser. 

Leden van de vereniging kunnen de agenda met bijbehorende vergaderstukken opvragen bij het secretariaat.