20 Juli 2016

regulier spreekuur in Juli en Augustus 2016

Vanaf woensdag 20 juli tot en met vrijdag 26 augustus is er geen inloopspreekuur voor huurders en leden van Woonbelang.

In de maanden juli en augustus is er alleen spreekuur op afspraak.

Voor dringende zaken kunt u inspreken op telefoonnummer 043-354 09 19

of een e-mailbericht sturen naar info@woonbelang.com

Met ingang van maandag 29 augustus 2016 kunt u weer zonder afspraak binnenlopen op maandag- en woensdagmiddagen van 14.00u. tot 16.00u. en op vrijdagen van 10.00u. tot 12.00u.

8 Juli 2016

WBlits27 in combinatie met Huurwijzer 2 zomer 2016

thema: SERVICEKOSTEN ZIJN LASTPOSTEN

Sinds dit jaar ontvangen de leden van Woonbelang 4 x per jaar ons ledenblad WBlits in combinatie met het blad Huurwijzer dat de Nederlandse Woonbond uitgeeft.

ONDERWERPEN in WBlits 27:

  • verslag algemene ledenvergadering
  • activiteitenplan 2016
  • inbraakpreventie
  • overleg met bewonersoverlegcommissies
  • even voorstellen...
  • samenwerkingsovereenkomst prestatieafspraken
  • straatnamen Wittevrouwenveld

Hier kunt u doorklikken naar WBlits 27 

                                                                

Om reden van auteursrechten kunnen we het blad Huurwijzer hier niet publiceren.