26 Juni 2014

Algemene Ledenvergadering

Op 26 mei 2014 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering legde het bestuur verantwoording aan de leden af voor het gevoerd beleid in 2013. Tevens werd er gekeken naar het lopend verenigingsjaar. Het bestuur presenteerde het activiteitenplan 2014 met de bijbehorende begroting.

Belangrijke punten uit de agenda zijn:

1. het jaarverslag 2013

Waarin het bestuur uitgebreid verwoordt wat er in 2013 gebeurd is. 

Klik hier om dat in te zien.

2. het activiteitenplan 2014  

Hierin staat wat het bestuur dit jaar van plan is te doen.

Klik hier om dat in te zien.

Leden van Woonbelang kunnen de complete agenda met bijbehorende stukken opvragen via het kantoor. 

26 Juni 2014

WBlits no.21 komt uit in juli 2014

In de eerste week van juli valt WBlits 21 in de brievenbus van de leden van HV Woonbelang.

WBlits 21 is hier al in zijn geheel te lezen.


De onderwerpen zijn:

  • HET NEGATIEF HUURADVIES DAT WOONBELANG GEGEVEN HEEFT
  • DE CONCLUSIES VAN DE ENQUÊTE OVER BETAALBAARHEID HUUR EN ENERGIELASTEN
  • DE NIEUWE WARMTEWET
  • HET OVERLEG MET DE BEWONERSOVERLEGCOMMISSIES
  • DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
  • WAT DOET WOONBELANG ALS KLAGEN BIJ WOONPUNT NIET HELPT
  • WIJKENBEZOEK DOOR HET BESTUUR