11 April 2014

huuradvies 2014

Het Centraal Huurdersoverleg Woonpunt, waar Hv Woonbelang in participeert, heeft vandaag een negatief advies aan de directeur-bestuurder van Woonpunt uitgebracht over de door Woonpunt voorgestelde huurverhogingen per 1 juli 2014.  

Het volledig advies vindt u hier.

De bijlagen treft u hier aan. 

Daarnaast hebben de huurdersverenigingen verenigd in het CHOW een persbericht verstuurd. Dat treft u hier aan.