4 September 2013

Woonlastenonderzoek

Is huren in Maastricht en het Mergelland nog betaalbaar?
Moeten huurders op een onverantwoorde manier bezuinigen om hun woonlasten nog te kunnen betalen? Om daar achter te komen houdt Woonbelang een woonlastenonderzoek. Dat gebeurt in samenwerking met de Woonbond,
de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

 www.woonbondonderzoek.nl/woonlastenonderzoek 

          De antwoorden worden anoniem verwerkt.

 


 

Omdat de verzwaring van de woonlasten zich niet beperkt tot de huurders van Woonpunt alleen worden nadrukkelijk ook alle mensen die een woning huren in Maastricht en het Mergelland opgeroepen deel te nemen. Het maakt daarbij niet uit of u bij een woningcorporatie huurt of bij een particulier verhuurder.

 

Alle huurders merken dat de woonlasten steeds sterker stijgen. Woonpunt vraagt dit jaar 4, 4,5 en 6,5% huurverhoging, terwijl de inkomens van veel huurders achteruit gaan.

Ook andere woonlasten zoals energie nemen voor veel huurders toe.  De hoogste tijd om te onderzoeken wat huurders daar in de praktijk van merken. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is het belangrijk om aandacht te vragen voor de betaalbaarheid van het wonen.

 

Landelijk gezien houdt bijna een miljoen huurders te weinig over om mee te doen aan het maatschappelijk leven, bleek vorig jaar uit onderzoek van de TU Delft. Hoe de situatie lokaal is verschilt per gemeente. Uit lokaal woonlastenonderzoeken in Rotterdam en Den Haag werd duidelijk dat maar liefst 87% van de huishoudens met recht op huurtoeslag te weinig overhoudt voor de benodigde dagelijkse uitgaven na het betalen van de huur en energierekening.

Hoe dit in Maastricht en de gemeenten in het Heuvelland is, weten we op dit moment niet.

Om de situatie in Zuid-Limburg in beeld te brengen ondervraagt Woonbelang 650 huurders van Woonpunt.
Met dit onderzoek willen we aan de politiek laten zien op welke manier het
probleem van de betaalbaarheid in onze gemeenten speelt en op welke manier
huurders maandelijks rond komen. De uitkomsten kunnen helpen bij het bijsturen van lokaal beleid. Via prestatieafspraken kunnen gemeenten corporaties dwingen tot goede afspraken om huren betaalbaar te houden.

 

Het woonlastenonderzoek wordt begeleid door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. In het onderzoek krijgen huurders vragen voorgelegd over:

  • Inkomen versus woonlasten (huur, gas, licht, water, servicekosten, lokale heffingen)
  • Zaken waarop huurders moeten bezuinigen.
  • De verwachtingen over de betaalbaarheid   

 

 

 

 

 

Wij nodigen u van harte uit deel te
nemen aan het woonlastenonderzoek.

De vragenlijst kunt u vinden op de site
van de Woonbond: klik hieronder op:

 

www.woonbondonderzoek.nl/woonlastenonderzoek

 

Het bij de hand hebben van uw laatste jaaroverzicht gas- en electriciteitskosten vergemakkelijks de beantwoording.