2 Oktober 2013

Deal tussen Aedes en kabinet Rutte II

De vier huurdersverenigingen van huurders bij Woonpunt in Maastricht, het Mergelland, Parkstad, Hoensbroek en Sittard-Geleen* roepen Mw.Depondt-Olivers, directeur-bestuurder van Woonpunt, op te kiezen voor haar huurders door de deal die Aedes** met Rutte II heeft gesloten af te wijzen. 

* deze huurdersverenigingen zijn verenigd in het
   Centraal Huurders Overleg Woonpunt (CHOW)
**Aedes is de koepelorganisatie voor verhuurders
 
 
 
                               imagesCA3BJ7XF.jpg

 

 

 

Brief aan de directeur-bestuurder van Woonpunt
 

Geachte Mw. M.  Depondt-Olivers,                                                   
             

Donderdag 3 oktober beslissen de Aedesleden over de deal die hun koepelorganisatie heeft gesloten met het kabinet over de verhuurdersheffing. Wordt die deal afgestemd
dan blijft er zicht op betaalbare huisvesting. Stemt het congres ermee in dan
gaat de ontmanteling van de volkshuisvesting de komende jaren onverkort door.
Vandaar dat wij ons nu tot u richten met deze oproep.

Als CHOW-leden verwijzen wij naar de motie die
de Verenigingsraad van de Woonbond afgelopen zaterdag 28 september
heeft aangenomen. We onderstrepen de grote impact die de vertrouwensbreuk tussen Woonbond en Aedes gaat hebben als het Aedescongres onverhoopt akkoord gaat met de voorliggende deal.

Wij vragen u om 3 oktober een bijdrage te leveren aan het
herstel van dat vertrouwen tussen de landelijke vereniging van huurders en de
landelijke vereniging van woningcorporaties.

In de motie veroordeelt de Verenigingsraad van de Woonbond zowel de inhoud van de
afspraken tussen kabinet en Aedes als de wijze waarop deze tot stand zijn
gekomen. De deal heeft negatieve gevolgen voor de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van huurwoningen, terwijl huurders op geen enkele wijze
betrokken zijn.

In de afgelopen weken hebben duizenden leden van de Woonbond zich in een
spoedledenraadpleging uitgesproken over de deal. De uitkomst laat zien
dat 97% van de lidorganisaties en 95% van de persoonlijke leden de deal als
onacceptabel beoordeelt. Het is daarmee overduidelijk dat de afspraken tussen
Aedes en het kabinet geen enkel draagvlak hebben onder huurders in Nederland.

Gaat de deal door dan wordt het beleid van het huidige kabinet voortgezet wat leidt tot
een sterke toename van de armoede. Het aantal huurders dat in armoede leeft,
stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000
huishoudens naar 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek  dat het RIGO in opdracht van de Woonbond heeft gedaan naar de huidige en verwachte woonlasten van huurders.

Het CHOW is zich ervan bewust dat het kort dag is, maar de urgentie en het belang van
deze oproep aan u moge duidelijk zijn.

 

Huurdersvereniging Woonbelang

Huurdersvereniging Coriovallum

Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek

Huurdersverenging Swentibold