20 November 2013

Woonlastenonderzoek 2013

 

Uitslagen van het woonlastenonderzoek in Maastricht en het Mergelland zijn bekend.

 

  • 95% van de geënquêteerden bezuinigt (landelijk %)

  • 69% maakt zich zorgen over de betaling van de huur (landelijk %)

  • 30% leeft onder de armoedegrens (Maastricht/Mergelland %)

 

 

In september is er door de Woonbond een woonlastenonderzoek uitgevoerd op een aantal plaatsen in Nederland. 

Het bestuur van Woonbelang werkt graag mee aan het onderzoek in Maastricht en in de Mergellandgemeenten. Alle 140 leden van het digitaal panel van Woonbelang zijn uitgenodigd deel te nemen. Daarnaast zijn 500 leden van Woonbelang aangeschreven en heeft er een artikel gestaan in stadskrant De Ster met een oproep tot deelname. 

 

Het volledig rapport met de bevindingen vindt u hier

                                       

Gemakshalve wordt in het rapport en de samenvatting  "Maastricht" genoemd in tekst en tabellen.

Nadrukkelijk vermelden wij dat de deelnemers zowel uit Maastricht als de Mergellandgemeenten komen.  

 

 

Het bestuur heeft een samenvatting gemaakt van de uitslagen. Deze treft u hier aan.

                                        

                                          

Het RIGO-rapport is onder deze knop te raadplegen.

                                         

Een handzame samenvatting van het Rigorapport vindt u dan weer hier .