25 Maart 2013

ledenwerfactie succesvol

 

Woonbelang heeft via haar blad WBlits in december 2012 een ledenwerfactie gehouden. Het doel was niet alleen verenigingsleden te werven maar ook mensen te interesseren voor het enquêtepanel.

De werving is succesvol verlopen.

De actie liep tot 1 maart en heeft 32 nieuwe leden opgeleverd. Daarnaast hebben 52 huurders zich aangemeld voor het digitaal enquêtepanel.

Het enquêtepanel telt nu 133 leden.

De VVV-bonnen, die als welkomst-attentie aan de wervingsactie gekoppeld zijn, worden in de maand april aan alle nieuwkomers per post toegezonden.   

Het bestuur heet alle nieuwkomers van harte welkom...

25 Maart 2013

UITSLAGEN LEDENENQUÊTE FEBRUARI BEKEND

 

In februari heeft het bestuur van Woonbelang de enquête met de titel

 "tevredenheidspeiling melding en afhandeling van klachten en reparatieverzoeken door Woonpunt in 2012"

aan de leden van het panel toegestuurd.

Zesenzestig procent (66%) van de panelleden heeft de enquête digitaal ingevuld.  Dat wil zeggen dat achtentachtig huurders/panelleden zich aangesproken voelden door het onderwerp. 

Het bestuur dankt allen voor hun deelname.

De resultaten die hieronder staan worden in het overleg met Woonpunt Maastricht & Mergelland ter sprake gebracht.  

 

Wil u ook graag uw mening geven? ....

Word lid van het ledenpanel! 

Nog geen lid van Woonbelang: 

  • Vul het inschrijfformulier elders op deze site in en kies voor de optie; Ja, ik wil deelnemen aan enquêtes.

 

Bent u al lid van Woonbelang:

  • stuur dan een e-mail naar info@woonbelang.com waarin u uw naam, woon- en e-mailadres, waarop u de enquête's wilt ontvangen, vermeldt.

 

U wordt dan regelmatig via e-mail uitgenodigd deel te nemen aan een enquête.

 

rapportage van de enquête:

klik hier voor de weergave van het rapport