17 Juni 2013

afscheid Wiel Heijenrath

Na achttien jaren onafgebroken voorzitter te zijn geweest van het bestuur van Woonbelang heeft Wiel op 13 mei afscheid genomen. 

Tijdens een druk bezochte receptie die Woonbelang en Woonpunt hem aangeboden hebben, heeft hij in een ongedwongen ambiance afscheid genomen van een groot aantal mensen die hij op de een of andere wijze heeft ontmoet in de loop van zijn voorzitterschap. Er waren toespraken namens de directie van Woonpunt door Mw. Depondt en Dhr. Vrolijk; het bestuur van Woonbelang Dhr. J. van Geel en door Dhr.J.Costongs wethouder van de gemeente Maastricht.

Het laatste woord was natuurlijk aan Wiel zelf. Hij bedankte iedereen voor de vele bloemboeketten, presentjes en cadeau's. Een bijzonder woord van dank ging uit naar zijn vrouw die hem gedurende die achttien jaar zoveel uren heeft moeten missen.   

Een uitgebreid verslag van het afscheid van Wiel staat in het komend nummer van het verenigingsblad van Woonbelang WBlits (no.19). Dat zal ook via deze site te lezen zijn. De uitgave is gepland voor eind juni / begin juli.