1 Juli 2013

Zonnig Limburg stopt op 1 juli 2013

Van Woonpunt ontvingen wij het volgende bericht.

 

Vanaf 1 juli 2013 kunt u zich helaas niet meer inschrijven voor het zonnepanelenproject
van Zonnig-Limburg. Een belangrijke reden hiervoor is de tijdelijke
importheffing van 11,8% die de EU aan China opgelegd heeft voor de periode
tussen 06 juni en 06 augustus. Door de importheffing en de onduidelijkheid
hieromtrent is de markt van zonnepanelen op dit moment zeer onrustig. Dit
brengt veel onzekerheden met zich mee over leveringen van de panelen uit China
en de prijzen van de panelen. Inmiddels zijn de prijzen al met meer dan 30%
gestegen sinds het laagste punt in de markt. Hierdoor kan Zonnig-Limburg niet
meer garanderen dat bestellingen geleverd worden en als ze al geleverd worden
of dat tegen dezelfde prijzen en voorwaarden is. Huurders die uiterlijk 30 juni
een offerte aanvragen hebben deze garantie nog wel.

 

Toch een mooi resultaat

De 20 deelnemende woningcorporaties, waaronder Woonpunt, en de Provincie
Limburg die het samenwerkingsverband Zonnig-Limburg vormen, vinden het
uiteraard jammer dat dit project stopt. Desondanks is ze erg blij met het feit
dat zo’n 750 huurders in Limburg voorzien zijn van zonnepanelen. Een mooie stap
voorwaarts qua verduurzaming en besparing op de woonlasten!

Het samenwerkingsverband Zonnig-Limburg bekijkt de komende maanden of het mogelijk is om, in welke vorm dan ook, een tweede project op gebied van duurzaamheid op de huurdersmarkt te starten.

1 Juli 2013

WBlits 19 is uit

De nieuwe editie van het ledenblad van Woonbelang WBlits no 19 is uit.

 

 

Binnenkort valt bij alle leden van Woonbelang de 19e WBlits in de bus.

  Hier   kunt u alvast een blik werpen op de inhoud.