31 Mei 2012

In memoriam

Jean Stevens

Op dinsdag 29 mei bereikte ons het bericht dat Jean Stevens overleden is.

Sinds de oprichting van de huurdersvereniging Woonbelang in 2000 was Jean, tot voor kort, een actief en trouw lid van het bestuur.

Eveneens was hij de gedreven voorzitter van de bewonersoverlegcommissie Caberg-Malpertuis.

Vanuit zijn sociale bewogenheid stond hij op de bres voor alle huurders van Woonpunt en die van Malpertuis en Caberg in het bijzonder.

We zullen Jean missen.

 

 

 

 

 

25 Mei 2012

UITSLAG EERSTE DIGITALE LEDENRAADPLEGING

Eind vorig jaar is door het bestuur van Woonbelang het initiatief genomen om een digitaal ledenpanel op te richten. Het doel is om via enquêtes de mening van de leden te peilen over allerlei onderwerpen die met huren, wonen en leefomgeving te maken hebben.

Het thema van de in maart gehouden enquête is: "Moet Woonpunt gestimuleerd worden om huurwoningen te verkopen?" Aanleiding voor deze vraag is de stelling van de regering dat corporaties 75% van hun huurwoningen moeten verkopen.

Op de vraag: "Moet Woonpunt 75% van haar huurwoningen verkopen?" reageerden de leden van het panel zo:

  • Ja                   19%
  • nee                 56%
  • geen mening    25%

Op de vraag of men belangstelling heeft om de eigen huurwoning te kopen, antwoordden de deelnemers met:

  • Ja              8%
  • Nee          77%
  •                 15%  heeft er nog nooit over nagedacht.

 

Conclusie:  

  1. Er is weinig draagvlak voor het voorstel van de regering.
  2. De belangstelling voor het kopen van de eigen huurwoning is gering.

 

 

Interesse om ook mee te doen in het digitaal ledenpanel?

Meld je aan via info@woonbelang.com  Uiteraard moet je huren bij Woonpunt en lid zijn van Woonbelang. Nog geen lid van onze vereniging? Meld je aan via het inschrijfformulier elders op deze site.

Doe je mee? Dan tel je mee!