29 Juni 2012

Algemene Ledenvergadering 2012

 

Op maandagavond 25 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats.

Voorafgaand aan de behandeling van de agenda vond er een kennismaking plaats met Dhr.T.Schulpen. Hij is op voordracht van de gezamenlijke huurdersverenigingen benoemd tot Lid van de Raad van Commissarissen van woningstichting Woonpunt. Hij stelde nadrukkelijk dat hij graag via de huurdersverenigingen geïnformeerd wordt over wat huurders bij Woonpunt bezighoudt.

Onder het agendapunt jaarverslag 2011 werd teruggeblikt op de activiteiten die het bestuur tijdens het afgelopen verenigingsjaar ondernomen heeft.   Klik hier voor het jaarverslag 2011.

Tijdens de vergadering is Dhr. J.Smit herbenoemd en Mw. R.Makatita-Hendrix benoemd voor een eerste bestuursperiode.

Leden van Woonbelang die niet in de gelegenheid waren de vergadering bij te wonen kunnen het jaarverslag 2011, het financieel jaarverslag 2011 en het activiteitenplan 2012 in boekvorm aanvragen via ons kantoor. Bij voorkeur even vantevoren bellen. Houdt er rekening mee dat vanwege vakanties de inloop- en bezoekuren in juli vervallen.