19 December 2012

WBlits nr. 18 december 2012 is uit

De decemberuitgave van ons blad WBlits is verstuurd naar al onze leden. Ook alle huurders die (nog) geen lid zijn van Woonbelang hebben een exemplaar in de brievenbus gekregen. 

 

Uiteraard wordt er in WBlits aandacht besteed aan de huidige kabinetsplannen ten aanzien van huren in Nederland.

Ook wordt er verslag gedaan van diverse bijeenkomsten en overleggen die door het bestuur van Woonbelang georganiseerd of bezocht zijn.


Twee bewonersoverlegcommissies doen verslag van hun activiteiten.

Daarnaast werft het bestuur leden voor het digitaal ledenpanel en is er een oproep aan huurders die nog geen lid zijn om zich aan te sluiten bij Woonbelang.

Door hier te klikken kunt u WBlits in zijn geheel lezen.

        

 

  

12 December 2012

brief aan minister Blok Wonen en Rijksdienst

De vier huurdersbelangenverenigingen, die functioneren in het werkgebied van Woningstichting Woonpunt, hebben een brief gestuurd naar de minister van Wonen en Rijksdienst drs S. Blok.


Het betreft:

  • Huurdersvereniging Woonbelang   Maastricht en Mergelland
  • Huurdersvereniging Coriovallum    Parkstad/Heerlen
  • Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek   Parkstad/Hoensbroek
  • Huurdersvereniging Swentibold     Westelijke Mijnstreek

Zij vertegenwoordigen gezamenlijk zo'n 18.000 huurders in Zuid-Limburg.

De brief gaat in tegen de maatregelen voor de huurmarkt zoals Rutte II die in het regeerakkoord opgenomen heeft.

Mw. M. Depondt-Olivers, algemeen directeur-bestuurder van Woningstichting Woonpunt, ondersteunt de oproep van de huurdersbelangenverenigingen aan minister Blok door deze brief mee te ondertekenen.

De brief is tevens verstuurd aan de leden van de algemene commissie Wonen en Rijksdienst alsmede aan de fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Klik hier en u kunt de hele brief lezen.

   

 

6 December 2012

ingezonden brief van de voorzitter

Oproep tot het ondertekenen van een petitie tegen het huurbeleid van Rutte II

Met een ingezonden brief in Dagblad De Limburger van dinsdag 4 december roept Wiel Heijenrath als voorzitter van Huurdersvereniging Woonbelang alle huurders op de petitie te tekenen die de Nederlandse Woonbond heeft opgesteld.

Lees hier de ingezonden brief. Ga daarna naar www.woonbond.nl       Doen..!