7 April 2020

WBlits 42

De voorjaars-editie van ons ledenblad WBlits is verschenen !

  

Ook nu weer wordt WBlits aan onze leden toegestuurd in combinatie met de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond. In deze Huurwijzer wordt speciaal aandacht besteed aan de huurverhogingsronde 2020. Alle aspecten hiervan komen aan de orde. Onze leden kunnen hiermee gedetailieerd nakijken of de huurverhoging die per 1 juli ingaat correct is berekend en of er mogelijkheden zijn tot aanpassingen.

Een voordeel dus als je lid bent van Woonbelang. Alles op papier en gemakkelijk te raadplegen.

Om auteursrechtelijke reden kunnen wij de Huurwijzer hier niet publiceren.

Op kantoor hebben wij een aantal exemplaren die uitgereikt kunnen worden (1 per woonadres/huurder bij Woonpunt). Als u een in bezit wilt krijgen, gelieve dan hiervoor een telefonische afspraak te maken (043-354 09 19).

In de nieuwe WBlits komen diverse onderwerpen aan de orde:

  • Woonbelang 25 jaar
  • Woonbelang 2.0
  • nieuws uit een BOC
  • een drieluik over renoveren

Veel leesplezier !

WBlits 42 is hier volledig te vinden: open de link

Graag uw aandacht voor het volgende.

Op bladzijde 7 van WBlits 42 staat de uitnodiging aan alle leden van Woonbelang om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op 14 mei aanstaand. Vanwege de maatregelen omtrent de coronavirusbestrijding is de vergadering op deze datum komen te vervallen.
Op deze site wordt te zijner tijd bekend gemaakt wanneer deze vergadering alsnog doorgaat.  

        

6 April 2020

bericht van de voorzitter

BERICHT VAN JOHN VAN GEEL    voorzitter

Beste leden van Woonbelang, huurders bij Woonpunt,

De hele wereld is in de ban van het Coronavirus. Overheden nemen allerlei maatregelen om het Coronavirus in te dammen en te bestrijden. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin om de ernstige ziekte, die het virus veroorzaakt, aan te kunnen.

De Nederlandse overheid neemt in overleg met het RIVM maatregelen die ons allen treffen. Samen kunnen we er voor zorgen dat het virus niet explodeert en de zorgverleners alle patiënten kunnen helpen. Het is nu doorbijten, binnenblijven, afstand bewaren en goed voor uzelf zorgen zodat zowel u als uw omgeving niet door het virus getroffen worden.

Sterkte gewenst met het binnenblijven, blijf gezond en hopelijk kunnen we straks weer allemaal genieten van de komende zomer, het mooie weer en de buitenlucht.

25 Maart 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 GAAT NIET DOOR OP 14 MEI 2020  

Het bestuur van HV Woonbelang heeft er in de voorbije jaren altijd naar gestreefd de Algemene Ledenvergadering in de maand mei plaats te laten vinden. 

Leden van Woonbelang treffen in het verenigingsblad WBlits 42* op bladzijde 7 de agenda en de oproep aan om de ALV 2020 op 14 mei bij te wonen.

* WBlits 42 valt samen met De Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond omstreeks 4 april bij u in de brievenbus. De opmaak van ons ledenblad lag al bij de drukker vóórdat de aangescherpte maatregelen van 23 maart van de regering bekend werden gemaakt. 

Het overheidsadvies in verband met de beheersing van de Coronavirusverspreiding om niet met meer dan twee personen bijeen te komen in de openbare ruimte maakt het onmogelijk om de ALV door te laten gaan. Vooralsnog geldt dit advies in ieder geval tot en met 1 juni 2020. 

Statutair dient de ALV vóór 1 juli plaats te vinden. In theorie zou in juni de vergadering dus doorgang kunnen vinden.

Het bestuur wacht de landelijke ontwikkelingen af en zal via deze site een nieuwe datum bekend maken.  

"We wensen iedereen sterkte en goede moed toe bij het overbruggen van deze onzekere tijd."     

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers


16 Maart 2020

Corona

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET BEREIKBAARHEID VAN HUURDERSVERENIGING WOONBELANG

Het bestuur van HV Woonbelang heeft op 16 maart besloten het kantoor te sluiten voor vergaderingen, bijeenkomsten en overleggen ongeacht de grootte van de groep mensen die er bij betrokken is. 

GEEN INLOOPSPREEKUUR

Tevens vervalt tot 6 april 2020 -en afhankelijk van de adviezen van overheden en RIVM eventueel langer- het inloopspreekuur op woensdagmiddag van 14:00 - 16:00u. 

Wilt u contact opnemen met Woonbelang dan kan dat via telefoon en e-mail of door het insturen van een formulier zoals u dat vindt op deze site.

Wij BLIJVEN functioneren. 

WIJ BLIJVEN OOK BEREIKBAAR.

Het hoofdsecretariaat bemant als enige het kantoor. De bestuursleden en vrijwilligers werken van thuis uit.  Alle communicatie verloopt via info@woonbelang en het telefoonnr. 043-354 09 19

U wordt dus dringend verzocht NIET naar kantoor te komen maar te e-mailen of te bellen.

23 Januari 2020

WBlits 41

De winter-editie van ons ledenblad WBlits is verschenen!

WBlits wordt samen met het kwartaalblad De Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond per post toegestuurd aan onze leden. De winteruitgave van de Huurwijzer bevat veel informatie voor huurders. Om auteursrechtelijke redenen kunnen wij de Huurwijzer hier niet laten zien.

Bent u huurder bij Woonpunt én lid van Woonbelang dan ontvangt u voor slechts één euro per maand veel informatie in de brievenbus. Lekker makkelijk thuis bezorgd en ook fijn om later nog eens rustig na te lezen.

En dat is slechts één reden om lid te worden....!

In de nieuwe WBlits komen diverse onderwerpen aan de orde zoals "babbeltrucs", veiligheid in en om het huis, de Prestatieafspraken 2020 voor Maastricht en sociale cohesie.

WBLITS 41 is hier volledig te vinden: open hier de link

Veel leesplezier......