14 Oktober 2020

Algemene Ledenvergadering én BOC-overleg 17 OKTOBER 2020

Algemene Ledenvergadering én BOC-overleg 17 oktober 2020 gaan niet door !

HELAAS HEEFT HET BESTUUR VAN WOONBELANG DE ALGEMENE LEDENVERGADERING EN HET BOC-OVERLEG OPNIEUW MOETEN AFGELASTEN.

DEZE GAAN DUS BEIDE NIET DOOR OP ZATERDAG 17 OKTOBER AANSTAAND ! 

Het bestuur vindt het onder de huidige omstandigheden met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus niet verantwoord om in groep bijeen te komen.

Gewone leden* en BOC-leden die lid* zijn van HV Woonbelang kunnen contact opnemen met het kantoor van Woonbelang om een afspraak te maken om de Jaarstukken 2019 in te komen zien of opgestuurd te krijgen.

BOC-leden worden binnenkort uitgenodigd om per BOC en met maximaal 2 vertegenwoordigers op afspraak een bezoek te brengen aan ons kantoor om de actuele zaken te bespreken.

BESTUUR HV WOONBELANG

* U bent lid als u ons ledenblad WBlits per post ontvangt.

  

 

 

 

9 Oktober 2020

WBlits 44

De herfstuitgave van ons ledenblad WBlits is bezorgd bij de leden!

Rond 3 oktober is WBlits nr. 44 weer in de brievenbus gestopt bij onze leden vergezeld van Huurwijzer nummer 3; het woonmagazine voor huurders dat de Nederlandse Woonbond uitgeeft. 

In WBlits 44 komen aan de orde onder andere:

 • de Algemene Ledenvergadering        Oproep tot deelname
 • Gemeenschappelijk Huishouding      Wanneer ben je medehuurder?
 • Burenoverlast       Wat kun je er aan doen?
 • Win 25 euro           (alleen voor leden)

WBlits 44 is te raadplegen via deze linkÔ×í open hier WBlits 44

VEEL LEESLEZIER....   

Om auteursrechtelijke reden kan Huurwijzer hier niet gepubliceerd worden.


 

10 Juli 2020

Registratiepunt voor huurders met financiële problemen ten gevolge van corona-maatregelen

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders, die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten, een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wij vragen u gebruik te maken van deze registratiemogelijkheid als uw verhuurder* "niet thuis" geeft als u melding maakt van betalingsproblemen als gevolg van coronamaatregelen.  

Hoewel we vinden dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.

naar registratiepunt huurcommissie      

* dat kan ook een andere verhuurder dan Woonpunt zijn.


6 Juli 2020

De zomeruitgave van ons ledenblad is er !

Foto:  'Summer Gardens' door PrivatePit CC BY 2.0 


Afgelopen zaterdag viel ons kwartaalblad WBlits weer bij onze leden in de brievenbus. Ook nu weer samen met de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond. Een schat aan uitgebreide informatie ten behoeve van onze leden.

Een voordeel dat je hebt als lid van Woonbelang. Alles op papier en gemakkelijk te raadplegen.   

WBlits 43 is hier volledig te vinden. OPEN DE LINK  

Om auteursrechtelijke redenen kunnen wij de Huurwijzer hier niet publiceren.

Op kantoor hebben wij een aantal losse exemplaren van de Huurwijzer die uitgereikt kunnen worden (één per woonadres / huurder bij Woonpunt). Interesse? Bel even naar 043-354 09 19 

In deze WBlits komen aan de orde:

 • Van Belang    Column van de voorzitter
 • Advies huurverhoging 2020 aan Woonpunt
 • Ratten
 • Antikraak of huur?
 • 25 jaar Woonbelang in getallen en foto's
 • Coronamaatregelen op kantoor Woonbelang

VEEL LEESPLEZIER !


8 Juni 2020

Corona protocol

Kantoor Woonbelang is weer open voor leden en huurders, bestuur, vrijwilligers en bijeenkomsten van maximaal 5 personen !

Sinds 1 juni wordt met in achtneming van de RIVM-richtlijnen weer gewerkt en vergaderd op het kantoor van Woonbelang.

Leden en huurders kunnen op afspraak ook weer het spreekuur bezoeken. U kunt om een afspraak te maken bellen op 043-3540919 of een e-mailtje sturen naar info@woonbelang.com    

We vragen iedere bezoeker van ons kantoor rekening te houden met ons

Corona-protocol | Kantoor HV Woonbelang

 • direct bij aankomst uw handen wassen.
 • in de wachtruimte kan één (1) persoon plaatsnemen. Maximaal twee (2) maar alleen indien zij tot hetzelfde huishouden behoren.
 • bezoekers betreden niet de kantoor(werk)ruimte. Van eenieder wordt verwacht dat deze zijn of haar verantwoordelijkheden kent én neemt. Blijf dus thuis bij corona-gerelateerde klachten. Neem zonodig contact op met de GGD: 0800-1202
 • Iedere bezoeker vult de aanwezigheidslijst in. Deze kan indien nodig gebruikt worden bij een contactonderzoek. De lijst wordt vernietigd nadat deze geen nuttige bijdrage meer levert.
 • Bewaak en bewaar anderhalve meter afstand tot de andere aanwezigen.
 • Na ieder bezoek of na iedere bijeenkomst worden contactoppervlakken zoals tafels en deurklinken gereinigd.

ALLEEN SAMEN VOORKOMEN WE DE VERSPREIDING VAN HET CORONA-VIRUS ZOLANG DIT NIET BESTREDEN KAN WORDEN MET EEN VACCIN EN DE ANDERHALVE-METER-SAMENLEVING NODIG IS.

DANK VOOR UW MEDEWERKING