9 Juli 2019

Spreekuren augustus 2019

In de maand augustus is er geen inloopspreekuur.

Gedurende de periode 1 augustus tot en met 1 september is er geen vrij inloopspreekuur bij Woonbelang. Het is wél mogelijk om telefonisch of per e-mail een afspraak te maken voor een gesprek. Vanwege vakantie-afwezigheid kan beantwoording van een ingesproken bericht of e-mail wat langer op zich laten wachten.

Vanaf donderdag 1 augustus tot en met zondag 1 september 2019 zijn er géén spreekuren op maandag- en woensdagmiddagen en op vrijdagmorgen.

Het kantoor is wél telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 043 354 09 19. Bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld.

Een andere mogelijkheid is het sturen van een e-mailbericht naar info@woonbelang.com Ook dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie.

Het bestuur van Woonbelang wenst u een fijne vakantietijd. 


8 Juli 2019

Uitgave 39 van WBlits

De zomereditie van ons ledenblad WBlits is er!

Leden van Woonbelang vinden vier keer per jaar ons ledenblad WBlits in de brievenbus of op de deurmat samen met de Huurwijzer. Dat is het kwartaalblad van de Nederlandse Woonbond boordevol met informatie over onderwerpen die met huren te maken hebben.

In WBlits nr. 39 komen diverse zaken uitgebreid aan de orde.  Zoals het verslag van de algemene ledenvergadering, een terugblik op de ledenraadpleging en de uitslag van onze prijsvraag.

Voor meer informatie hierover; open hier de link.    

WBlits wordt altijd samen met de Huurwijzer -het kwartaalblad- van de Nederlandse Woonbond verstuurd. Het zomernummer van de Huurwijzer staat boordevol informatie o.a. over servicekosten. Om auteursrechtelijke redenen kunnen wij de Huurwijzer niet publiceren.

Huurders van Woonpunt, die lid zijn van onze vereniging, zitten dus voor één euro per maand op de eerste rang.  

20 Mei 2019

ALV 2019

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

woensdag 5 juni 2019    om    19:30u.

't Heegeneerke (De Boeckel)

Roserije 410   6228 DN Maastricht (wijk De Heeg) 

 

De agenda is als volgt:

1. opening en mededelingen door de voorzitter

2. kennismaking met HOUSING MAASTRICHT

         Deze organisatie helpt mensen die (tijdelijk) in een beschermde woonomgeving of een opvangvoorziening hebben gewoond maar inmiddels toe zijn aan een volgende stap naar zelfstandigheid. Zij krijgen de mogelijkheid een nieuwe start te maken in een eigen huurwoning.

3. verslag Algemene ledenvergdering 28 mei 2018

4. secretarieel jaarverslag 2018

5. financieel jaarverslag 2018

   accountantsverklaring 2018

   begroting 2019

6. activiteitenplan 2019

7. bestuursverkiezing    Aftreden en herkiesbaar zijn:                       

                                       Dhr. J. van Geel en Dhr. W. Schlösser

8. rondvraag en sluiting

De vergaderstukken worden aan iedere deelnemer, die lid is van de vereniging, aan het begin van de vergadering uitgereikt. Deze zijn eveneens voor leden op aanvraag bij ons kantoor verkrijgbaar. 

7 April 2019

WBlits 38

Nummer 38 van ons ledenblad WBlits is er!

Leden van Woonbelang vinden vier keer per jaar ons ledenblad WBlits in de brievenbus of op de deurmat samen met de Huurwijzer. Dat is het kwartaalblad van de Nederlandse Woonbond boordevol met informatie over onderwerpen die met huren te maken hebben.

In WBlits nr. 38 komen diverse zaken uitgebreid aan de orde.  

U vindt hier de ENIGE EN OFFICIELE uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 5 juni.

Ook roept het bestuur huurders op om deel te nemen aan de Huurdersconferentie 2019.

Voor meer informatie hierover; open de link hieronder.    

WBlits 38 kunt u hier helemaal lezen. 

WBlits wordt altijd samen met het kwartaalblad de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond verstuurd. Het voorjaarsnummer van de Huurwijzer staat boordevol informatie over alles wat met de huurverhoging van 1 juli te maken heeft. Om auteursrechtelijke redenen kunnen wij de Huurwijzer niet publiceren.

Huurders van Woonpunt, die lid zijn van onze vereniging, zitten dus voor één euro per maand op de eerste rang.  


24 December 2018

WBlits 37

Op 21 december viel uitgave nr. 37 van WBlits bij onze leden op de deurmat.

Alle leden van Woonbelang vinden vier keer per jaar ons ledenblad WBlits in de brievenbus of op de deurmat samen met de Huurwijzer. Dat is het kwartaalblad van de Nederlandse Woonbond boordevol met informatie over onderwerpen die met huren te maken hebben.

In WBlits nr. 37 komen de Prestatie-afspraken 2019 uitgebreid aan de orde, staat een sfeerimpressie van het Huurdersfestival van de Woonbond, kijken we met een paar foto's terug op het BOC-overleg en wenst de voorzitter ons een jaar toe met een aangename gevoelstemperatuur.    

WBlits 37 kunt u hier helemaal lezen. 

Om auteursrechtelijke redenen kunnen we Huurwijzer hier niet publiceren.

WORD LID VAN WOONBELANG EN U ONTVANGT OOK DE HUURWIJZER 4X PER JAAR !!