18 Juli 2018

mededeling spreekuur in augustus 2018

Géén inloopspreekuur in augustus 2018

Van woensdag 1 tot en met vrijdag 31 augustus zal er geen vrij inloopspreekuur zijn voor leden van Woonbelang en huurders van Woonpunt.

Wel blijft het mogelijk een afspraak te maken voor zaken die niet kunnen wachten.

  • Via telefoonnummer 043 354 09 19

           (bij afwezigheid kunt u inspreken; u wordt dan teruggebeld)   

            Bij voorkeur dan naam en woonadres vermelden en een omschrijving

            van de vraag of het probleem.

Vanaf maandag 3 september zijn de spreekuren weer zoals gebruikelijk

  • op maandagen en woensdagen van 14:00u. tot 16:00u.
  • op vrijdagen van 10:00u. tot 12.00u.

behalve als deze op een feestdag vallen.  

18 Juli 2018

WBlits 35

Nr. 35 van ons ledenblad WBlits is verschenen.

De leden ontvangen dit blad thuis in de brievenbus in combinatie met de Huurwijzer een uitgave  van de Nederlandse Woonbond. Om auteursrechtelijke redenen kunnen we dat blad hier niet publiceren.  

klik hier voor WBlits35


15 Mei 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

OPROEP AAN ALLE LEDEN

Op maandag 28 mei aanstaand wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Aanvang 19:30u. in de Boeckel Roserije 410, 6228 DN  Maastricht

wijk De Heeg. 

Hier vindt u de agenda.

Het secretarieel Jaarverslag 2017 is hier te lezen.

Aan de Algemene Ledenvergadering kunnen ALLEEN leden van Woonbelang deelnemen.

Hoe weet u dat u lid bent?  Als u ons ledenblad WBlits (4x / jaar) ontvangt, bent u lid van de vereniging. 

Leden kunnen alle vergaderstukken opvragen via ons kantoor vanaf 14 mei.

Stuur daarvoor een e-mailbericht aan info@woonbelang.com

met vermelding van naam, woonadres en "Jaarstukken 2017".

14 Mei 2018

WBlits 34

WBlits 34 is verschenen! Wederom in combinatie met Huurwijzer van de Woonbond.

Ons ledenblad is hieronder te lezen. De Huurwijzer kunnen wij om auteursrechtelijke reden niet publiceren. Leden van Woonbelang ontvangen WBlits en Huurwijzer in de brievenbus.

BELANGRIJK!

In deze uitgave staat de uitnodiging aan alle LEDEN van Woonbelang om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering.

Lees hier WBlits 34

20 December 2017

Eindejaarswensen van het Bestuur van Woonbelang

GEEN INLOOPSPREEKUUR IN KERSTPERIODE

In de periode van vrijdag 22 december tot en met 5 januari 2018 is er geen inloopspreekuur voor leden van Woonbelang en huurders van Woonpunt.

Vanaf 8 januari 2018 zijn onze spreekuren weer als gebruikelijk op:

  • Maandag en Woensdag van 14:00u. tot 16:00u.
  • Vrijdag van 10:00u. tot 12:00u.

met uitzondering van feestdagen.

U kunt dan weer zonder afspraak binnenlopen in ons kantoor aan het Malpertuisplein 46.